top of page
lampor2.png

Integration mellan energibärare

Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem - konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-09

2022-10-15

Projektledare

Anna Nilsson

Involverade aktörer

IVL Svenska Miljöinstitutet, Austrian Institute of Technology, Chalmers University of Technology, Luleå University of Technology, RISE Research Institutes of Sweden, NODA Intelligent Systems, Utilifeed, Eskilstuna kommunfastigheter, Mölndalsbostäder, Willhem, Agrar Plus, Vattenfall Wärme Berlin, Sampol, Borås Energi och Miljö, Eskilstuna Energi,
Mölndal Energi

MultiportGrid - Multisektoriell energikontroll genom sammankopplade mikronät av multiportsomriktare

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-01

2022-08-31

Projektledare

Jimmy Ehnberg

Involverade aktörer

Chalmers, RISE, ABB, Vattenfall eldistribution, Akademiska hus, Azelio

ZEHTC - Vätgasturbincenter med nollutsläpp

Organisation

Siemens Energy AB

Status

Pågående

Varaktighet

2019-11-01

2022-09-30

Projektledare

Markus Jöcker

Involverade aktörer

Siemens Energy AB, Länsstyrelsen i Östergötland, Finspångs kommun, Linde Gas AB, Chalmers Tekniska Högskola, Bologna University

bottom of page