Integration mellan energibärare

ZEHTC-Vätgasturbincenter med nollutsläpp

ett pågående projekt som genomförts av Siemens Industrial Turbomachinery AB med Markus Jöcker som projektledare.

I projektet skapas en demonstrationsanläggning för att visa hur vätgas och gasturbiner, förnybar energiproduktion och energilagring samverkar i ett framtida flexibelt och hållbart energisystem. Överskottsel från fabrikstester och el från solceller kommer att lagras i ett batteri samt kommer att användas till att producera vätgas som används som bränsle till gasturbiner. Energimyndigheten bedömer att projektet främjar industrins klimatomställning och skapar nya möjligheter för hållbar bränslebaserad elförsörjning lokalt och regionalt i Sverige och övriga Europa.

Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem - konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet

ett pågående projekt som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet med Anna Nilsson som koordinator.

Projektet syftar till att optimera flexibiliten i fjärrvärme/fjärrkylesektorn för att bidra till balanseringen av elnätet. I projektet undersöks och demonstreras aktuell flexibilitetspotential, kostnads-effektiv användning av förnybara energikällor och spillvärme-integration på lokal/regional nivå samt resilient flexibilitet. Projektet är en del i ett större internationellt projekt som utöver de svenska deltagarna genomförs med partners från Tyskland, Österrike och Spanien.

MultiportGrid-Multisektoriell energikontroll genom sammankopplade mikronät av multiportsomriktare

ett pågående projekt som genomförts av Chalmers tekniska högskola AB med Peiyuan Chen som projektledare.

Projektet MultiportGrid syftar till att utveckla en helhetslösning för att optimalt reglera energiflödet mellan flera olika energibärare samt laster inom elektricitet, transport och värme. Detta möjliggörs genom att utveckla en innovativ multiportsomriktare samt innovativa lösningar för energilagring av ett multidisciplinärt team. En multiportsomriktare möjliggör multipla AC- och DC-anslutningar och är en integrerad modulär lösning som kan placeras ut strategiskt i energisystemet. Energimyndigheten bedömer att projektet bidrar till energiomställningen kopplat till hållbara energisystem och lagring då projektet bidrar till nya tekniker och systemtjänster samt en resurseffektiv utveckling av Sveriges kraftsystem.

Rund ikon 1 Affärsmodeller.png

Nyheter

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle - Grev Turegatan 14 - Box 5073 - SE102 42

Stockholm, Sverige -  +46705320047  info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png