lampor2.png

Mätning, styrning, teknik och kontroll

Öresundskraft satsar på smart elnätsdistribution - Grid for Tomorrow

Organisation

flera aktörer

Status

pågående

Varaktighet

driftsätts hösten 2018

Projektledare

Öresundskraft

Involverade aktörer

Öresundskraft, flera leverantörer

Smarta skydd - steg 2

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2020-01-22

2021-12-31

Projektledare

Lars Nordström

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Kraftförsörjning från topplinor

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2020-02-02

2023-06-30

Projektledare

Andreas Dernfalk

Involverade aktörer

Independent Insulation Group (I2G)

Styr- och skyddssystem för högspänd likströmsöverföring med programvara med öppen källkod

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-03-31

Projektledare

Staffan Norrga

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan, Svenska Kraftnät, RTE

En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-09-30

Projektledare

Massimo Bongiorno

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Ersättningströghet för ett kraftsystem dominerat av förnybara källor

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-07-01 

2019-06-30

Projektledare

Claes Urban Lundin

Involverade aktörer

Uppsala universitet, Vattenfall R&D, Energiforsk

Instabilitet och olinjär växelverkan i lågspänningsanläggningar med multipla aktiva omriktare

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2020-12-31

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Kraftelektronikbaserad dc-transformatorer för havbaserat mellanspännings DC-nät!

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Torbjörn Thiringer 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Cloud Socket

Organisation

Ochno

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-01

Projektledare

Olof Ermis 

Involverade aktörer

Ochno

Stokastiska modeller för framtidens smarta transmissionsnät

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2020-12-31

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft, Energiforsk

Distribuerade fjärranslutna mätare för aktiv estimering av nätparametrar i realtid för digitala elkraftssystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-03-04 

2020-12-31

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Undersökning av modulära topologier för en STATCOM-enhet med utökad möjlighet för energiutbyte mellan fasbenen

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-10-02 

2019-10-01

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

ABB, Chalmers Tekniska Högskola

Senaste nytt