lampor2.png

Mätning, styrning, teknik och kontroll

Kontroll och stabilitet av maskade mikronät med kommunikationsfel

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2017-01-01 

2022-01-28

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-09-30

Projektledare

Massimo Bongiorno

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Distribuerade fjärranslutna mätare för aktiv estimering av nätparametrar i realtid för digitala elkraftssystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2019-03-04 

2021-10-31

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Nya beräkningsverktyg för elnät under stor osäkerhet – med tillämpning mot isolationskoordinering och elkvalitet

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2017-06-01 

2022-06-30

Projektledare

Oscar Lennerhag 

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, STRI, Svenska Kraftnät, Vattenfall

Styr- och skyddssystem för högspänd likströmsöverföring med programvara med öppen källkod

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-03-31

Projektledare

Staffan Norrga

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan, Svenska Kraftnät, RTE

Kraftförsörjning från topplinor

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2020-02-02

2023-06-30

Projektledare

Andreas Dernfalk

Involverade aktörer

Independent Insulation Group (I2G)

Nätstyrka Indikatorer och Utvärdering I Kraftelektronik-Dominerat Elkraftsystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2019-02-01

2021-12-31

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB, ABB

Kraftelektronikbaserad dc-transformatorer för havbaserat mellanspännings DC-nät!

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2017-01-01 

2022-12-31

Projektledare

Torbjörn Thiringer 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Elfordons påverkan på vågformsdistorsion i olika typer av lågspänningsnät

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2022-13-31

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Tillämpning av "deep learning" metoder på stora datamängder i elkraftsystem

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2017-01-01 

2022-06-30

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, Chalmers Tekniska Högskola AB

ECOCORE: Efficiency enhancement of transformers and reactors for sustainable power system

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2022-12-31

Projektledare

Yuriy Serdyuk

Involverade aktörer

Chalmers, Fogelberg Consulting AB, KKM Kraftkvalitémätning AB, Transformer CageCores AB

Smarta skydd - steg 2

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2020-01-22

2021-12-31

Projektledare

Lars Nordström

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Senaste nytt