lampor2.png

Produktions- och elnätsplanering

Lagring, överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet

Organisation

Stockholms universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2020-07-01

2023-12-31

Projektledare

Afzal S. Siddiqui

Involverade aktörer

Stockholms universitet, Chalmers Tekniska Högskola AB

ANM4L - Sol och Vind för Alla

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden

Status

Pågående

Varaktighet

2019-12-01

2022-08-31

Projektledare

Emil Hillberg

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden, Lunds universitet, E.ON, Borgholms kommun, RWT Aachen, Lumenaza

Elnätets politiska dimensioner - framtidens leveranssäkerhet i ett elektrifierat och klimatneutralt energisystem

Organisation

Lunds universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2020-04-01

2024-05-31

Projektledare

Karin Ericsson

Involverade aktörer

Lunds universitet

Nytt prognosstöd för resurseffektiv drift av elnät

Organisation

Expektra AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-08-15 

2020-02-28

Projektledare

Niclas Ehn 

Involverade aktörer

Ale El, Expektra, Kungliga Tekniska Högskolan, Sjogerstads El

Utveckling och utvärdering av prognostiseringsmodeller för solel och elanvändning över tid och rum

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Joakim Munkhammar 

Involverade aktörer

Uppsala universitet, STUNS Energi

Acceptansgräns för solkraft i Norra Sverige

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vattenfall

Effektiv reglering av effektbalansen i elsystem med stor andel förnybar produktion

Organisation

Linnéuniversitetet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Magnus Perninge 

Involverade aktörer

Linnéuniversitetet, Svenska Kraftnät

Veckoplanering av vattenkraft i elsystem med stora volymer varierande elproduktion

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2020-12-31

Projektledare

Mikael Amelin 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall, Fortum

Modellering och utvärdering av designer för intradagmarknaden

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2020-12-31

Projektledare

Mohammad Reza Hesamzadeh

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Minimering av spill vid stor andel vind- och solkraft i kraftsystem

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2020-12-31

Projektledare

Lennart Söder 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Smart och Robust Elinfrastruktur för Framtiden

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-12-01 

2020-12-31

Projektledare

Björn Laumert 

Involverade aktörer

Elbil2020, Fortum Värme, Svenska Kraftnät, Kungliga Tekniska Högskolan

Nationella nätoperatörers incitament på en integrerad elmarknad

Organisation

Institutet för Näringslivsforskning IFN

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2020-12-31

Projektledare

Thomas Tangerås 

Involverade aktörer

Institutet för Näringslivsforskning IFN

Senaste nytt

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
PC_Logotyp_FINAL (white).png

Power Circle AB - Torsgatan 11, plan 8

111 23 Stockholm, Sverige

info@powercircle.org