top of page
Projektbeskrivning

Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen om passiva prosumenters roll i det smarta elnätet och att utveckla en modell för bedömning av de miljörelaterade konsekvenserna av lokala energisystem med solelproduktion och energilagring. Syftet med projektet är att studera om och i så fall hur de som bor och arbetar i ett mikronät, i detta fall i en grupp fastigheter, interagerar med det i den meningen att de bidrar till att optimera egenanvändningen av solelen samt vilken effekt ekonomiska incitament och återkoppling på energianvändningen och dess miljöbelastning har på efterfrågeflexibiliteten.

Sammanfattning

Projektnamn

On, off eller mittemellan i flerbostadshus

Program

SamspEL

Kategori

Elanvändare i samhället

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-09-01 

2019-12-31

Organisation

Uppsala universitet

Projektledare

Cajsa Bartusch 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, RISE, Uppsala universitet, Eksta Bostads, Ferroamp

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

On, off eller mittemellan i flerbostadshus

bottom of page