Om oss

sladdar.png

Forskningsprojekt

Kunskapsportalen Framtidenselsystem.se är centrerad kring ett 80-tal forskningsprojekt som finansieras av Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och ska stödja övergången till framtidens elsystem.

 

Här kan du läsa mer om programmets alla pågående och avslutade projekt. För bästa upplevelse: använd datorns webbläsare.

Kategorier

Affärsmodeller för elmarknaden

Elanvändare i samhället

Lokala energisystem

Mätning, styrning, teknik och kontroll

Flexibilitet, energilager och elfordon

Produktions- och elnätsplanering

Integration mellan 

energibärare

Filtrera på involverade aktörer

Multifunktionellt lokalt energilager

Organisation

AB Samarkand 2015

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-08-30

Projektledare

Lisbeth Söderling 

Involverade aktörer

AB Samarkand 2015

Från mikro till Mega-GRID: Interaktion mellan mikronät och aktiva distributionsnät

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers

Kontroll och stabilitet av maskade mikronät med kommunikationsfel

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2017-01-01 

2022-01-28

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers

En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-09-30

Projektledare

Massimo Bongiorno

Involverade aktörer

Chalmers

Distribuerade fjärranslutna mätare för aktiv estimering av nätparametrar i realtid för digitala elkraftssystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2019-03-04 

2021-10-31

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

Chalmers

MultiportGrid - Multisektoriell energikontroll genom sammankopplade mikronät av multiportsomriktare

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-01

2022-08-31

Projektledare

Jimmy Ehnberg

Involverade aktörer

Chalmers, RISE, ABB, Vattenfall, Akademiska hus, Azelio

Nätstyrka Indikatorer och Utvärdering I Kraftelektronik-Dominerat Elkraftsystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2019-02-01

2021-12-31

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers, ABB

Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-04-01 

2018-04-30

Projektledare

Magnus Karlsteen 

Involverade aktörer

Chalmers

Kraftelektronikbaserad dc-transformatorer för havbaserat mellanspännings DC-nät!

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2017-01-01 

2022-12-31

Projektledare

Torbjörn Thiringer 

Involverade aktörer

Chalmers

Prosumenters roll i ett föränderligt elsystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-09-01 

2021-06-30

Projektledare

Erik Ahlgren 

Involverade aktörer

Chalmers

Avancerad visualisering av spänningsstabilitetsgränser och systemsskydd baserat på realtidsmätningar

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2021-06-30

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers, RISE, Svenska Kraftnät

Undersökning av modulära topologier för en STATCOM-enhet med utökad möjlighet för energiutbyte mellan fasbenen

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-10-02 

2019-10-01

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

Chalmers, ABB

ECOCORE: Efficiency enhancement of transformers and reactors for sustainable power system

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2022-12-31

Projektledare

Yuriy Serdyuk

Involverade aktörer

Chalmers, Fogelberg Consulting, KKM Kraftkvalitemätning, Transformer CageCores

DC-snabbladdning för fastighetsintegration i stadsmiljö

Organisation

ChargeStorm AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-12-31

Projektledare

Stefan Gabrielsson 

Involverade aktörer

ChargeStorm AB, Akademiska hus, Chalmers, Ferroamp, Wallenstam, No Picnic

Energilagring i hett vatten

Organisation

Climeon AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2017-12-31

Projektledare

Joachim Karthäuser 

Involverade aktörer

KTH, RISE, Climeon

Modulär batterilagringslösning

Organisation

Comsys AB

Status

Pågående

Varaktighet

2018-12-12 

2021-06-30

Projektledare

Jonny Hult

Involverade aktörer

Volvo Bussar AB, Kraftringen, Lunds universitet

FIWARE för Smarta nät-plattform

Organisation

E.ON

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-03-01

2020-11-30

Projektledare

Robert Westin 

Involverade aktörer

E.ON

Nya och förbättrade prognosstöd för elnätsbolag

Organisation

Expektra

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-01

2020-09-30

Projektledare

Niclas Ehn

Involverade aktörer

Expektra AB

Nya och förbättrade prognosstöd för elnätsbolag

Organisation

Expektra

Status

Produktions- och elnätsplanering

Varaktighet

Avslutat

Detta projekt syftar till att utveckla och verifiera nya prognosverktyg för nätägare till hjälp att proaktivt kunna hantera dessa utmaningar och krav. Övergripande mål är att utöka resultatutbyte från föregående projekt genom direkt förlängd drift av etablerade pilot-installationer i befintligt projektkonsortium. Med detta projekt möjliggörs att integrera nya dataströmmar för nätstatus, utvärdera nya algoritmer inom maskininlärning samt kontinuerlig pilotdrift över full vinterperiod.

Projektledare

Niclas Ehn

Involverade aktörer

2020-09-30

Nytt prognosstöd för resurseffektiv drift av elnät

Organisation

Expektra AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-08-15 

2020-02-28

Projektledare

Niclas Ehn 

Involverade aktörer

Expektra AB, Ale El, Sjogerstads El, KTH

Honor - Holistisk flexibilitetsmarknadsintegration av sektorsövergripande energikällor

Organisation

Foreseeti

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-01

2022-03-31

Projektledare

Joakim Nydren

Involverade aktörer

Foreseeti, PSI Software AG, KTH, Danish Energy

Ta Ledningen - Laddning

Organisation

FreeThem Generation AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-12-15

Projektledare

Claes Fredriksson 

Involverade aktörer

FreeThem Generation, Akademiska hus, Specificate Innovation, Wallenstam

Integration av PMU-data i kontrolrummet

Organisation

GoalArt AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2017-09-30

Projektledare

Jan Eric Larsson 

Involverade aktörer

GoalArt AB

Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem - konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-09

2022-10-15

Projektledare

Anna Nilsson

Involverade aktörer

IVL Svenska miljöinstit, Austrian Institute of Te, Chalmers, Luleå tekniska univers, RISE, NODA Intelligent Syst, Utilifeed, Eskilstuna kommunfas, Mölndalsbostäder, Willhem, Agrar Plus, Sampol, Borås Energi och Miljö, Eskilstuna Energi, Mölndal Energi, Vattenfall

Nya beräkningsverktyg för elnät under stor osäkerhet – med tillämpning mot isolationskoordinering och elkvalitet

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2017-06-01 

2022-06-30

Projektledare

Oscar Lennerhag 

Involverade aktörer

I2G, Luleå tekniska univers, Svenska Kraftnät, Vattenfall, STRI

Kraftförsörjning från topplinor

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2020-02-02

2023-06-30

Projektledare

Andreas Dernfalk

Involverade aktörer

I2G

Nationella nätoperatörers incitament på en integrerad elmarknad

Organisation

Institutet för Näringslivsforskning IFN

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2020-12-31

Projektledare

Thomas Tangerås 

Involverade aktörer

IFN

Utveckling och validering av ny energiaktör (LSO) och teknisk plattform för energitjänster (ESP)

Organisation

KIC InnoEnergy Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-11-30

Projektledare

Fredrik Billing 

Involverade aktörer

KIC InnoEnergy, Power2U

Energilagringslösningar i nybyggda hyresfastigheten Trombonen

Organisation

Karlstads universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-01-31

Projektledare

Hampus Piehl 

Involverade aktörer

Karlstads universitet

AccelEV

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-04

2023-12-15

Projektledare

Monika Topel Capriles

Involverade aktörer

Ellevio, KTH