top of page

Om oss

sladdar.png

Forsknings- och innovationsprojekt

Denna projektportal är centrerad kring de forskningsprojekt som finansieras av Energimyndighetens forskningsprogram Framtidens Elsystem, samt det tidigare forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL. Programmen samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och ska stödja övergången till framtidens elsystem.

 

Här kan du läsa mer om programmets alla pågående och avslutade projekt. För bästa upplevelse: använd datorns webbläsare.

Program

Kategorier

Filtrera på involverade aktörer

AI- och IoT-baserad distribuerad energiresurshantering för smart energilagring och automatiserad efterfrågestyrning

Organisation

Pamoja Cleantech AB

Status

Pågående

Varaktighet

2022-01-01

2023-12-31

Projektledare

Felix Anton Sippel

Involverade aktörer

Pamoja Cleantech AB

Program

SamspEL

AccelEV

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-04

2023-12-15

Projektledare

Monika Topel Capriles

Involverade aktörer

Ellevio, KTH

Program

SamspEL

Acceptansgräns för ny produktion och förbrukning i transmissionsnät med flexibilitetslösningar

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-02-28

Projektledare

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers

Program

Framtidens Elsystem

Affärsmodeller för laddning av elbilar med hänsyn till nätbegränsningar: samspel mellan bilägare, elleverantör och nätägare

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-04-30

Projektledare

Involverade aktörer

KTH

Program

Framtidens Elsystem

DC konduktivitet i polyolefiner – Förbättrade kraftkondensatorer och högspänningskablar för en hållbar användning av elektrisk energi

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-04-30

Projektledare

Involverade aktörer

KTH

Program

Framtidens Elsystem

Elektrifierade vägtransporter: laddinfrastrukturlösningar i närvaro och frånvaro av elväg.

Organisation

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2023-08-30

Projektledare

Andreas Käck

Involverade aktörer

Högskolan i Halmstad, VTI, TRB

Program

SamspEL

Elnätets politiska dimensioner - framtidens leveranssäkerhet i ett elektrifierat och klimatneutralt energisystem

Organisation

Lunds universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2020-04-01

2024-05-31

Projektledare

Karin Ericsson

Involverade aktörer

Lunds universitet

Program

SamspEL

En gömd skatt och oslipad diamant? Småskaliga vattenkraftens värde på framtidens elmarknader och effektivisering av driften för förbättrat resursutnyttjande

Organisation

Hydro Machines Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2024-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Hydro Machines

Program

Framtidens Elsystem

En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-09-30

Projektledare

Massimo Bongiorno

Involverade aktörer

Chalmers

Program

SamspEL

Energilagring för nätstöd och priming av förnybara energiapplikationer baserade på natriumjonbatterier

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-02-01

Projektledare

Evelina Wikner

Involverade aktörer

Chalmers, Nortical, Altris

Program

Framtidens Elsystem

Ett frekvensbaserat analysverktyg för att utvärdera stabilitetsmarginalen i omriktardominerade elkraftsystem för att förbättra integrationen av förnybara energikällor

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-03

2027-04-02

Projektledare

Involverade aktörer

Chalmers

Program

Framtidens Elsystem

Ett riskbaserat tillvägagångssätt för marknadsbegränsningar på grund av elnätet

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

Projektledare

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers

Program

Framtidens Elsystem

Ett robust energisystem i Sverige och Europa

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Chalmers

Program

Framtidens Elsystem

FlexGEN - Next Generation Advanced Flexible Biomass Power Plants

Organisation

Lunds universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Projektledare

Involverade aktörer

Lunds universitet

Program

Framtidens Elsystem

Flexibel fjärrvärme: Ökade möjligheter för fjärrvärmebolag att agera på balansmarknaderna

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-05-31

Projektledare

Nathalie Fransson

Involverade aktörer

IVL Svenska miljöinstit

Program

Framtidens Elsystem

Framtidens systemtjänster

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

Frigörande av nätkapacitet och flexibilitet utifrån simulerad aggregerad solkraftsproduktion som tar hänsyn till individuella systems orientering

Organisation

Becquerel Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2025-03-31

Projektledare

Involverade aktörer

Becquerel Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Fyrbodal för framtidens flex

Organisation

Innovatum Progress AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-08-31

Projektledare

Magnus Kuschel (Projektledare)
Rickard Waern (Projektstöd)

Involverade aktörer

Innovatum Progress AB

Program

Framtidens Elsystem

Hemmens roll i ett automatiserat elnät - Ett normkritiskt perspektiv

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-08-31

Projektledare

Involverade aktörer

KTH

Program

Framtidens Elsystem

Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet

Organisation

Siemens

Status

Pågående

Varaktighet

2020-03-01

2023-12-31

Projektledare

Annah Dusenlund

Involverade aktörer

Siemens

Program

SamspEL

Hållbar integration av elmarknaden

Organisation

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-04-30

Projektledare

Involverade aktörer

IFN

Program

Framtidens Elsystem

Högspänd likströmsmatning för massiv produktion av vätgas

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

KTH, Hitachi Energy

Program

Framtidens Elsystem

Integrerat datahanteringssystem (IDMS) för elnät/elbolag

Organisation

Affectus AB

Status

Pågående

Varaktighet

2022-01-01

2023-12-31

Projektledare

Peter Almström

Involverade aktörer

Affectus

Program

SamspEL

Intelligent och multifunktionell styrning i framtida effektomvandlardominerade nät

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2027-04-30

Projektledare

Involverade aktörer

KTH

Program

Framtidens Elsystem

Kostnadseffektiv resiliens i distributionsnät

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-07-31

Projektledare

Involverade aktörer

KTH, Vattenfall, Plexigrid

Program

Framtidens Elsystem

Lagring, överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet

Organisation

Stockholms universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2020-07-01

2023-12-31

Projektledare

Afzal S. Siddiqui

Involverade aktörer

Stockholms universite, Chalmers

Program

SamspEL

Likspänningsomvandlare för HVDC-nät -- En facilitator för massiv förnybar energi

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

KTH

Program

Framtidens Elsystem

Lokala energisystem och energigemenskaper i svenska industriområden

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-05-30

Projektledare

Sara Ghaem Sigarchian

Involverade aktörer

RISE

Program

Framtidens Elsystem

Långsiktiga prisscenarier för frekvensregleringstjänster

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

Projektledare

Involverade aktörer

RISE

Program

Framtidens Elsystem

Lösningar för styrning och hårdvara för likströmsnät som möjliggör hållbar expansion av förnybar el

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

KTH

Program

Framtidens Elsystem

Multiportsomriktare att förstärka lokalnäts försörjningstrygghet och nätstyrka

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2025-08-31

Projektledare

Involverade aktörer

Chalmers

Program

Framtidens Elsystem

Nya storskaliga energilagringssystem för elnätet baserade på termofotovoltaisk energiomvandling

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

Optimering av icke-konvexiteter i modellen för den gemensamma dagen före-kopplingen (SDAC) för en 100 % förnybar framtid

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Projektledare

Involverade aktörer

KTH

Program

Framtidens Elsystem

Perovskit/organiska tandemsolceller för framtidens elsystem

Organisation

Linköpings Universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Projektledare

Feng Gao

Involverade aktörer

Linköpings universitet

Program

Framtidens Elsystem

Potential, värde och målkonflikter för nya flexibilitetsresurser

Organisation

Power Circle AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-01

2025-09-30

Projektledare

Anna Wolf

Involverade aktörer

Power Circle AB

Program

Framtidens Elsystem

Realtidövervakning och bedömning av rotorvinkelstabilitet

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-01-31

Projektledare

Involverade aktörer

KTH

Program

Framtidens Elsystem

Resilient Digital Sustainable Energy Transition (REDISET)

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2022-03-15

2025-03-14

Projektledare

Sonja Berlijn

Involverade aktörer

KTH

Program

SamspEL

Sampelet mellan Skyddsreläer och Nätbildande och Nätföljande Omvandlare

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2027-10-31

Projektledare

Involverade aktörer

KTH

Program

Framtidens Elsystem

Sektorkoppling och verksamhetsforskning för miljömässig hållbarhet (SCORES): Effekter på klimatutsläpp, energipriser och ekonomisk nytta som en följd av Nordens energiomställning

Organisation

Stockholms universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2024-01-01

2026-12-31

Projektledare

Afzal Saeed Siddiqui

Involverade aktörer

Stockholms universite

Program

Framtidens Elsystem

Styr- och skyddssystem för högspänd likströmsöverföring med programvara med öppen källkod

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-03-31

Projektledare

Staffan Norrga

Involverade aktörer

KTH, Svenska Kraftnät, RTE

Program

SamspEL

Styrmedel med fasta och rörliga komponenter och hur de påverkar investeringar på elmarknaden

Organisation

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-05-01

Projektledare

Involverade aktörer

IFN

Program

Framtidens Elsystem

Systemvärn för ökad överföringskapacitet

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-01-31

Projektledare

Emil Hillberg

Involverade aktörer

RISE, KTH, Lunds universitet

Program

Framtidens Elsystem

SågFlex - El-flexibilitet på sågverk

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-02

2025-03-31

Projektledare

Involverade aktörer

RISE

Program

Framtidens Elsystem

Toward safe energy communities: Protected data collection and data sharing for demand flexibility at Dansmästaren

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-02-28

Projektledare

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

Utvärdering av den första facilitet för agrovoltaiksystem i Sverige för att jämföra kommersiellt tillgängliga agrovoltaikteknologier - MATRIX

Organisation

Mälardalens Universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-28

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Mälardalens Universitet

Program

Framtidens Elsystem

Utvärdering av kapacitetsbegränsningar i det svenska låg- och mellanspänningsnätet vid ett helt förnyelsebart elsystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Projektledare

Maria Taljegård

Involverade aktörer

Chalmers, Göteborgs Stad

Program

Framtidens Elsystem

Vindkraft med spännings-, frekvensstöd och ö-drift: demonstration av nya metoder i verklig drift

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-01-31

Projektledare

Involverade aktörer

Chalmers

Program

Framtidens Elsystem

Vätgasens samlade påverkan på elsystemet och dess roll i energi- och klimatomställningen – En system- och syntesstudie om vätgas och elektrobränslens roll i framtidens sektorkopplade energisystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Chalmers

Program

Framtidens Elsystem

iEVsFLEX: Integrering av e-mobility i elnätet för hög flexibilitet genom AI och digitalisering

Organisation

Mälardalens Universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-03-01

Projektledare

Involverade aktörer

Mälardalens Universitet

Program

Framtidens Elsystem

Ökad flexibilitet med optimerad styrning av energiresurser i lokala energisystem

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-03-01

Projektledare

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers

Program

Framtidens Elsystem

100% elektrifiering av distributionsfordon - genom systemoptimering och nya affärsmodeller i godsterminaler

Organisation

Sustainable Innovation

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-07-09

2023-02-28

Projektledare

Roland Elander

Involverade aktörer

Sustainable Innovation, Linköpings universitet, Lunds universitet, Bring

Program

SamspEL

ACES - Adaptiv Styrning av Energilager

Organisation

Metrum

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-09-10

2021-04-30

Projektledare

Ivan Löfgren

Involverade aktörer

Metrum, WSP, Embriq, Mincom, Fraunhofer, Insplorion, Ferroamp, Glava

Program

SamspEL

ANM4L - Sol och Vind för Alla

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-12-01

2022-08-31

Projektledare

Emil Hillberg

Involverade aktörer

RISE, Lunds universitet, E.ON, Borgholms kommun, RWT Aachen, Lumenaza

Program

SamspEL

Acceptansgräns för solkraft i Norra Sverige

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers, Umeå Energi, Vattenfall, Skellefteå Kraft

Program

SamspEL

AutoFlex - Automatisk flexibilitets påverkan på kapacitetsutmaningen och effekttaxan. Skillnad mellan kollektiv optimering och konsuments optimering?

Organisation

Ngenic AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2023-06-30

Projektledare

Björn Berg

Involverade aktörer

HESAB, Ngenic, STUNS Energi, Sweco, Uppsala universitet, Uppsala Science Park

Program

SamspEL

Avancerad visualisering av spänningsstabilitetsgränser och systemsskydd baserat på realtidsmätningar

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2021-06-30

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers, RISE, Svenska Kraftnät

Program

SamspEL

Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-10-31

Projektledare

Jan Kristoffersson 

Involverade aktörer

Sustainable Innovation, Vattenfall

Program

SamspEL

CLUE - Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen

Organisation

Malmö kommun

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-11-01

2022-12-31

Projektledare

John Hallbeck

Involverade aktörer

Malmö kommun

Program

SamspEL

Cloud Socket

Organisation

Ochno

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-01

Projektledare

Olof Ermis 

Involverade aktörer

Ochno

Program

SamspEL

DC-snabbladdning för fastighetsintegration i stadsmiljö

Organisation

ChargeStorm AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-12-31

Projektledare

Stefan Gabrielsson 

Involverade aktörer

ChargeStorm AB, Akademiska hus, Chalmers, Ferroamp, Wallenstam, No Picnic

Program

SamspEL

DELAKTIG - Distribuerat energilager som tjänst i ett förnyelsebart elsystem

Organisation

Multigrid Data Centers AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-07-01 

2020-05-31

Projektledare

Mattias Ganslandt 

Involverade aktörer

Multigrid Data Centers

Program

SamspEL

Dansmästaren - Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa?

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2021-09-30

Projektledare

Cajsa Bartusch

Involverade aktörer

RISE, STUNS Energi, Uppsala universitet, Uppsala Science Park, Uppsala parkering

Program

SamspEL

Distribuerade fjärranslutna mätare för aktiv estimering av nätparametrar i realtid för digitala elkraftssystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-03-04 

2021-10-31

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

Chalmers

Program

SamspEL

E-Regio

Organisation

Power2U Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Projektledare

Kateryna Godunok

Involverade aktörer

Power2U

Program

SamspEL

ECOCORE: Efficiency enhancement of transformers and reactors for sustainable power system

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2022-12-31

Projektledare

Yuriy Serdyuk

Involverade aktörer

Chalmers, Fogelberg Consulting, KKM Kraftkvalitemätning, Transformer CageCores

Program

SamspEL

EINPUT: Eleffekt som tjänst från distribuerat batterienergilager

Organisation

Primrock AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-12-01

2022-02-28

Projektledare

Mattias Ganslandt

Involverade aktörer

Primrock

Program

SamspEL

Effektiv reglering av effektbalansen i elsystem med stor andel förnybar produktion

Organisation

Linnéuniversitetet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Magnus Perninge 

Involverade aktörer

Linneuniversitetet, Svenska Kraftnät

Program

SamspEL

Elfordons påverkan på vågformsdistorsion i olika typer av lågspänningsnät

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2022-13-31

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers

Program

SamspEL

En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-30

Projektledare

Joachim Lindborg 

Involverade aktörer

KTH, Sustainable Innovation, Warmup Scandinavia

Program

SamspEL

Energilagring för integritet kring smarta elmätare - STOMP.

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-02 

2020-12-31

Projektledare

Daniel Månsson 

Involverade aktörer

KTH

Program

SamspEL

Energilagring i hett vatten

Organisation

Climeon AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2017-12-31

Projektledare

Joachim Karthäuser 

Involverade aktörer

KTH, RISE, Climeon

Program

SamspEL

Energilagringslösningar i nybyggda hyresfastigheten Trombonen

Organisation

Karlstads universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-01-31

Projektledare

Hampus Piehl 

Involverade aktörer

Karlstads universitet

Program

SamspEL

Ersättningströghet för ett kraftsystem dominerat av förnybara källor

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-07-01 

2019-06-30

Projektledare

Claes Urban Lundin

Involverade aktörer

Uppsala universitet, Vattenfall, Energiforsk

Program

SamspEL

FIWARE för Smarta nät-plattform

Organisation

E.ON

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-03-01

2020-11-30

Projektledare

Robert Westin 

Involverade aktörer

E.ON

Program

SamspEL

Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem - konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-09

2022-10-15

Projektledare

Anna Nilsson

Involverade aktörer

IVL Svenska miljöinstit, Austrian Institute of Te, Chalmers, Luleå tekniska univers, RISE, NODA Intelligent Syst, Utilifeed, Eskilstuna kommunfas, Mölndalsbostäder, Willhem, Agrar Plus, Sampol, Borås Energi och Miljö, Eskilstuna Energi, Mölndal Energi, Vattenfall

Program

SamspEL

Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-04-01 

2018-04-30

Projektledare

Magnus Karlsteen 

Involverade aktörer

Chalmers

Program

SamspEL

Från mikro till Mega-GRID: Interaktion mellan mikronät och aktiva distributionsnät

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers

Program

SamspEL

Honor - Holistisk flexibilitetsmarknadsintegration av sektorsövergripande energikällor

Organisation

Foreseeti

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-01

2022-03-31

Projektledare

Joakim Nydren

Involverade aktörer

Foreseeti, PSI Software AG, KTH, Danish Energy

Program

SamspEL

Högspänd likströmsbrytare till låg kostnad - HIBREAK

Organisation

SciBreak AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2018-12-31

Projektledare

Staffan Norrga 

Involverade aktörer

SciBreak AB, KIC InnoEnergy, Svenska Kraftnät, KU Leuven

Program

SamspEL

Informationsutbyte för effektiv och säker marknadsstyrd aktivering av distribuerade flexibla resurser

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-12-31

Projektledare

Lars Nordström 

Involverade aktörer

KTH

Program

SamspEL

Instabilitet och olinjär växelverkan i lågspänningsanläggningar med multipla aktiva omriktare

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2020-12-31

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers

Program

SamspEL

Integration av PMU-data i kontrolrummet

Organisation

GoalArt AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2017-09-30

Projektledare

Jan Eric Larsson 

Involverade aktörer

GoalArt AB

Program

SamspEL

Integrerade batterilager, för att möjliggöra omställningen mot ett fossilfritt Sverige

Organisation

Mälarenergi AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-12-31

Projektledare

Helena Olssén 

Involverade aktörer

Mälarenergi AB

Program

SamspEL

Integrering av datacenter med microgrid

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2018-12-31

Projektledare

Jan-Olov Johansson 

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers, ABB, E.ON, Ericsson, Vattenfall, ProcessIT Innovations, SICS

Program

SamspEL

Kontroll och stabilitet av maskade mikronät med kommunikationsfel

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01