top of page

Om oss

sladdar.png

Forsknings- och innovationsprojekt

Kunskapsportalen Framtidenselsystem.se är centrerad kring ett 90-tal projekt som finansieras av Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och ska stödja övergången till framtidens elsystem.

 

Här kan du läsa mer om programmets alla pågående och avslutade projekt. För bästa upplevelse: använd datorns webbläsare.

Kategorier

Filtrera på involverade aktörer

100% elektrifiering av distributionsfordon - genom systemoptimering och nya affärsmodeller i godsterminaler

Organisation

Sustainable Innovation

Status

Pågående

Varaktighet

2021-07-09

2023-02-28

Projektledare

Roland Elander

Involverade aktörer

AI- och IoT-baserad distribuerad energiresurshantering för smart energilagring och automatiserad efterfrågestyrning

Organisation

Pamoja Cleantech AB

Status

Pågående

Varaktighet

2022-01-01

2023-12-31

Projektledare

Felix Anton Sippel

Involverade aktörer

Pamoja Cleantech AB

ANM4L - Sol och Vind för Alla

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden

Status

Pågående

Varaktighet

2019-12-01

2022-08-31

Projektledare

Emil Hillberg

Involverade aktörer

RISE, Lunds universitet, E.ON, Borgholms kommun, RWT Aachen, Lumenaza

AccelEV

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-04

2023-12-15

Projektledare

Monika Topel Capriles

Involverade aktörer

Ellevio, KTH

AutoFlex - Automatisk flexibilitets påverkan på kapacitetsutmaningen och effekttaxan. Skillnad mellan kollektiv optimering och konsuments optimering?

Organisation

Ngenic AB

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2023-06-30

Projektledare

Björn Berg

Involverade aktörer

HESAB, Ngenic, STUNS Energi, Sweco, Uppsala universitet, Uppsala Science Park

CLUE - Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen

Organisation

Malmö kommun

Status

Pågående

Varaktighet

2019-11-01

2022-12-31

Projektledare

John Hallbeck

Involverade aktörer

Malmö kommun

Dansmästaren - Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa?

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2022-09-30

Projektledare

Cajsa Bartusch

Involverade aktörer

RISE, STUNS Energi, Uppsala universitet, Uppsala Science Park, Uppsala parkering

ECOCORE: Efficiency enhancement of transformers and reactors for sustainable power system

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2022-12-31

Projektledare

Yuriy Serdyuk

Involverade aktörer

Chalmers, Fogelberg Consulting, KKM Kraftkvalitemätning, Transformer CageCores

Elektrifierade vägtransporter: laddinfrastrukturlösningar i närvaro och frånvaro av elväg.

Organisation

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2023-08-30

Projektledare

Jiali Fu

Involverade aktörer

Högskolan i Halmstad, VTI, TRB

Elfordons påverkan på vågformsdistorsion i olika typer av lågspänningsnät

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2022-13-31

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers

Elnätets politiska dimensioner - framtidens leveranssäkerhet i ett elektrifierat och klimatneutralt energisystem

Organisation

Lunds universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2020-04-01

2024-05-31

Projektledare

Karin Ericsson

Involverade aktörer

Lunds universitet

En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-09-30

Projektledare

Massimo Bongiorno

Involverade aktörer

Chalmers

Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem - konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-09

2022-10-15

Projektledare

Anna Nilsson

Involverade aktörer

IVL Svenska miljöinstit, Austrian Institute of Te, Chalmers, Luleå tekniska univers, RISE, NODA Intelligent Syst, Utilifeed, Eskilstuna kommunfas, Mölndalsbostäder, Willhem, Agrar Plus, Sampol, Borås Energi och Miljö, Eskilstuna Energi, Mölndal Energi, Vattenfall

Honor - Holistisk flexibilitetsmarknadsintegration av sektorsövergripande energikällor

Organisation

Foreseeti

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-01

2022-11-30

Projektledare

Joakim Nydren

Involverade aktörer

Foreseeti, PSI Software AG, KTH, Danish Energy

Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet

Organisation

Siemens

Status

Pågående

Varaktighet

2020-03-01

2023-12-31

Projektledare

Daniel Iggström

Involverade aktörer

Siemens

Integrerat datahanteringssystem (IDMS) för elnät/elbolag

Organisation

Affectus AB

Status

Pågående

Varaktighet

2022-01-01

2023-12-31

Projektledare

Peter Almström

Involverade aktörer

Affectus

Kraftelektronikbaserad dc-transformatorer för havbaserat mellanspännings DC-nät!

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2017-01-01 

2022-12-31

Projektledare

Torbjörn Thiringer 

Involverade aktörer

Chalmers

Kraftförsörjning från topplinor

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2020-02-02

2023-06-30

Projektledare

Andreas Dernfalk

Involverade aktörer

I2G

Lagring, överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet

Organisation

Stockholms universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2020-07-01

2023-12-31

Projektledare

Afzal S. Siddiqui

Involverade aktörer

Stockholms universite, Chalmers

MultiportGrid - Multisektoriell energikontroll genom sammankopplade mikronät av multiportsomriktare

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-01

2022-08-31

Projektledare

Jimmy Ehnberg

Involverade aktörer

Chalmers, RISE, ABB, Vattenfall, Akademiska hus, Azelio

Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2023-06-30

Projektledare

Cajsa Bartusch

Involverade aktörer

Bright Energy, Ellevio, Stockholms stad, Uppsala universitet

Realtidsstyrning av Batterilager för Framtidens Flexibilitetsbehov

Organisation

Vattenfall

Status

Pågående

Varaktighet

2020-02-01

2022-07-29

Projektledare

Monica Löf

Involverade aktörer

Vattenfall, Boliden, Landskrona Energi

Resilient Digital Sustainable Energy Transition (REDISET)

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2022-03-15

2025-03-14

Projektledare

Sonja Berlijn

Involverade aktörer

KTH

Resonant effektomvandling för energieffektiva och kompakta batteriladdare och energilager

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2020-12-01

2023-05-31

Projektledare

Hans-Peter Nee

Involverade aktörer

KTH

Styr- och skyddssystem för högspänd likströmsöverföring med programvara med öppen källkod

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-03-31

Projektledare

Staffan Norrga

Involverade aktörer

KTH, Svenska Kraftnät, RTE

ZEHTC - Vätgasturbincenter med nollutsläpp

Organisation

Siemens Energy AB

Status

Pågående

Varaktighet

2019-11-01

2022-09-30

Projektledare

Markus Jöcker

Involverade aktörer

Siemens, Finnspångs kommun, Länsstyrelsen Östergö, Chalmers, Bologna University, Linde Gas AB

ACES - Adaptiv Styrning av Energilager

Organisation

Metrum

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-09-10

2021-04-30

Projektledare

Ivan Löfgren

Involverade aktörer

Metrum, WSP, Embriq, Mincom, Fraunhofer, Insplorion, Ferroamp, Glava

Acceptansgräns för solkraft i Norra Sverige

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers, Umeå Energi, Vattenfall, Skellefteå Kraft

Avancerad visualisering av spänningsstabilitetsgränser och systemsskydd baserat på realtidsmätningar

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2021-06-30

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers, RISE, Svenska Kraftnät

Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-10-31

Projektledare

Jan Kristoffersson 

Involverade aktörer

Sustainable Innovation, Vattenfall

Cloud Socket

Organisation

Ochno

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-01

Projektledare

Olof Ermis 

Involverade aktörer

Ochno

DC-snabbladdning för fastighetsintegration i stadsmiljö

Organisation

ChargeStorm AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-12-31

Projektledare

Stefan Gabrielsson 

Involverade aktörer

ChargeStorm AB, Akademiska hus, Chalmers, Ferroamp, Wallenstam, No Picnic

DELAKTIG - Distribuerat energilager som tjänst i ett förnyelsebart elsystem

Organisation

Multigrid Data Centers AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-07-01 

2020-05-31

Projektledare

Mattias Ganslandt 

Involverade aktörer

Multigrid Data Centers

Distribuerade fjärranslutna mätare för aktiv estimering av nätparametrar i realtid för digitala elkraftssystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-03-04 

2021-10-31

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

Chalmers

E-Regio

Organisation

Power2U Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Projektledare

Kateryna Godunok

Involverade aktörer

Power2U

EINPUT: Eleffekt som tjänst från distribuerat batterienergilager

Organisation

Primrock AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-12-01

2022-02-28

Projektledare

Mattias Ganslandt

Involverade aktörer

Primrock

Effektiv reglering av effektbalansen i elsystem med stor andel förnybar produktion

Organisation

Linnéuniversitetet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Magnus Perninge 

Involverade aktörer

Linneuniversitetet, Svenska Kraftnät

Energilagring för integritet kring smarta elmätare - STOMP.

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-02 

2020-12-31

Projektledare

Daniel Månsson 

Involverade aktörer

KTH

Energilagring i hett vatten

Organisation

Climeon AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2017-12-31

Projektledare

Joachim Karthäuser 

Involverade aktörer

KTH, RISE, Climeon

Energilagringslösningar i nybyggda hyresfastigheten Trombonen

Organisation

Karlstads universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-01-31

Projektledare

Hampus Piehl 

Involverade aktörer

Karlstads universitet

Ersättningströghet för ett kraftsystem dominerat av förnybara källor

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-07-01 

2019-06-30

Projektledare

Claes Urban Lundin

Involverade aktörer

Uppsala universitet, Vattenfall, Energiforsk

FIWARE för Smarta nät-plattform

Organisation

E.ON

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-03-01

2020-11-30

Projektledare

Robert Westin 

Involverade aktörer

E.ON

Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-04-01 

2018-04-30

Projektledare

Magnus Karlsteen 

Involverade aktörer

Chalmers

Från mikro till Mega-GRID: Interaktion mellan mikronät och aktiva distributionsnät

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers

Högspänd likströmsbrytare till låg kostnad - HIBREAK

Organisation

SciBreak AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2018-12-31

Projektledare

Staffan Norrga 

Involverade aktörer

SciBreak AB, KIC InnoEnergy, Svenska Kraftnät, KU Leuven

Informationsutbyte för effektiv och säker marknadsstyrd aktivering av distribuerade flexibla resurser

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-12-31

Projektledare

Lars Nordström 

Involverade aktörer

KTH

Instabilitet och olinjär växelverkan i lågspänningsanläggningar med multipla aktiva omriktare

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2020-12-31

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers

Integration av PMU-data i kontrolrummet

Organisation

GoalArt AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2017-09-30

Projektledare

Jan Eric Larsson 

Involverade aktörer

GoalArt AB

Integrerade batterilager, för att möjliggöra omställningen mot ett fossilfritt Sverige

Organisation

Mälarenergi AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-12-31

Projektledare

Helena Olssén 

Involverade aktörer

Mälarenergi AB

Integrering av datacenter med microgrid

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2018-12-31

Projektledare

Jan-Olov Johansson 

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers, ABB, E.ON, Ericsson, Vattenfall, ProcessIT Innovations, SICS

Kontroll och stabilitet av maskade mikronät med kommunikationsfel

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2022-01-28

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers

LarGo! (Storskaligt införande och underhåll av applikationer i det smarta elnätet)

Organisation

Kungsliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-01-30

Projektledare

Henrik Sandberg 

Involverade aktörer

KTH

Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?

Organisation

Power Circle AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-05-01

Projektledare

Anna Wolf 

Involverade aktörer

Power Circle AB

MATCHIT - Matching efficient demand and supply by incentivizing end-users in buildings

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-15

2020-11-30

Projektledare

Carlo Fischione 

Involverade aktörer

KTH

Minimering av spill vid stor andel vind- och solkraft i kraftsystem

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2021-12-31

Projektledare

Lennart Söder 

Involverade aktörer

KTH

Modellering och utvärdering av designer för intradagmarknaden

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-08-31

Projektledare

Mohammad Reza Hesamzadeh

Involverade aktörer

KTH

Modulär batterilagringslösning

Organisation

Comsys AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-06-30

Projektledare

Jonny Hult

Involverade aktörer

Volvo Bussar AB, Kraftringen, Lunds universitet

Multifunktionellt lokalt energilager

Organisation

AB Samarkand 2015

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-08-30

Projektledare

Lisbeth Söderling 

Involverade aktörer

AB Samarkand 2015

NEMO - Nollemissionsområden med hamn och industri

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-12-01

2022-01-31

Projektledare

Anna Cornander

Involverade aktörer

RISE, Uddevalla Energi, Uddevalla kommun

Nationella nätoperatörers incitament på en integrerad elmarknad

Organisation

Institutet för Näringslivsforskning IFN

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2020-12-31

Projektledare

Thomas Tangerås 

Involverade aktörer

IFN

Nya affärsmodeller i elnätet

Organisation

Sustainable Innovation

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-04-01

2020-03-31

Projektledare

Joachim Lindborg 

Involverade aktörer

Sustainable Innovation

Nya beräkningsverktyg för elnät under stor osäkerhet – med tillämpning mot isolationskoordinering och elkvalitet

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2022-06-30

Projektledare

Oscar Lennerhag 

Involverade aktörer

I2G, Luleå tekniska univers, Svenska Kraftnät, Vattenfall, STRI

Nya och förbättrade prognosstöd för elnätsbolag

Organisation

Expektra

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-01

2020-09-30

Projektledare

Niclas Ehn

Involverade aktörer

Expektra AB

Nytt prognosstöd för resurseffektiv drift av elnät

Organisation

Expektra AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-08-15 

2020-02-28

Projektledare

Niclas Ehn 

Involverade aktörer

Expektra AB, Ale El, Sjogerstads El, KTH

Nätflexibla värmepumpar

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-09 

2018-12-31

Projektledare

Markus Lindahl 

Involverade aktörer

RISE, Vattenfall, NODA Intelligent Syst, Nibe

Nätstyrka Indikatorer och Utvärdering I Kraftelektronik-Dominerat Elkraftsystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-12-31

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers, ABB

On, off eller mittemellan i flerbostadshus

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-09-01 

2019-12-31

Projektledare

Cajsa Bartusch 

Involverade aktörer

Uppsala universitet, KTH, RISE, Eksta Bostads, Ferroamp

Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet i lokal energilagring

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-12-31

Projektledare

Maria Strömme 

Involverade aktörer

Uppsala universitet, Chalmers, Lunds universitet

Planering och dimensionering av mikronät med upp till ett par tusen abonnenter

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-06-01

2020-12-31

Projektledare

Manuel Alvarez

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers, Skellefteå Kraft, University of Hong Kon

Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion

Organisation

Umeå universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-07-01 

2020-06-30

Projektledare

Runar Brännlund 

Involverade aktörer

Umeå universitet

Prognostisering för styrning av lokalt batterilager

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-01-03 

2021-07-02

Projektledare

Patrik Ollas 

Involverade aktörer

RISE, Uppsala universitet, Chalmers, Herrljunga Elektriska, Trä- och möbelföretag, Cell Solar Nordic AB

Prosumenters roll i ett föränderligt elsystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-09-01 

2021-06-30

Projektledare

Erik Ahlgren 

Involverade aktörer

Chalmers

Redox förmedlade flödesbatterier med billiga och miljövänliga material

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-12-31

Projektledare

Reza Younesi 

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Regional och lokal integration av el- och värmesystem via energilagring

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2018-12-31

Projektledare

Magnus Åberg 

Involverade aktörer

Uppsala universitet

SONDER - Service Optimization of Novel Distributed Energy Regions

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-17

2022-03-31

Projektledare

Valeriy Vyatkin

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers, RISE, Acon

Smart och Robust Elinfrastruktur för Framtiden

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-12-01 

2020-12-31

Projektledare

Björn Laumert 

Involverade aktörer

KTH, Elbil2020, Fortum, Svenska Kraftnät

Smarta Skydd

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2019-12-31

Projektledare

Lars Nordström 

Involverade aktörer

KTH, Ellevio, Vattenfall

Smarta elnät – framtidens elnät för alla?

Organisation

Linköpings Universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-10-01 

2021-09-30

Projektledare

Harald Rohracher 

Involverade aktörer

Linköpings universitet

Smarta skydd - steg 2

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-01-22

2021-12-31

Projektledare

Lars Nordström

Involverade aktörer

KTH

Solbruket – Batterilager för ökad solelproduktion i det moderna lantbruket

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-12-31

Projektledare

Magdalena Boork 

Involverade aktörer

RISE, Vattenfall

Stokastiska modeller för framtidens smarta transmissionsnät

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2021-12-31

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers, Skellefteå Kraft, Energiforsk

Större tankar - Det samhällsekonomiskt lönsamma i att subventionera vätgastankstationers infrastruktu

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2021-12-31

Projektledare

Elinor Forsström

Involverade aktörer

Nilsson Energy, RISE

Systemintegrering för ökad förnybar elproduktion: organisatoriska möjligheter och hinder

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-01

2021-12-31

Projektledare

Niklas Fernqvist 

Involverade aktörer

RISE, Chalmers

Ta Ledningen - Laddning

Organisation

FreeThem Generation AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-12-15

Projektledare

Claes Fredriksson 

Involverade aktörer

FreeThem Generation, Akademiska hus, Specificate Innovation, Wallenstam

Tillämpning av "deep learning" metoder på stora datamängder i elkraftsystem

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2022-06-30

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Luleå tekniska univers, Chalmers

Undersökning av modulära topologier för en STATCOM-enhet med utökad möjlighet för energiutbyte mellan fasbenen

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-10-02 

2019-10-01

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

Chalmers, ABB

Utveckling och utvärdering av prognostiseringsmodeller för solel och elanvändning över tid och rum

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Joakim Munkhammar 

Involverade aktörer

Uppsala universitet, STUNS Energi

Utveckling och validering av ny energiaktör (LSO) och teknisk plattform för energitjänster (ESP)

Organisation

KIC InnoEnergy Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-11-30

Projektledare

Fredrik Billing 

Involverade aktörer

KIC InnoEnergy, Power2U

Vasakronans likströmsnät

Organisation

flera aktörer

Status

Avslutat

Varaktighet

2017

Projektledare

Vasakronan

Involverade aktörer

Vasakronan, E.ON, Galore Electro

Veckoplanering av vattenkraft i elsystem med stora volymer varierande elproduktion

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2020-12-31

Projektledare

Mikael Amelin 

Involverade aktörer

KTH, Vattenfall, Fortum

Värdeskapande affärer: Företagens entreprenöriella egenskaper och dess påverkan på det teknologiskta innovationssystemet

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-08-14 

2020-12-31

Projektledare

Niklas Fernqvist 

Involverade aktörer

RISE, Chalmers

Värmegolv som effektreserv

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-30

Projektledare

Joachim Lindborg

Involverade aktörer

Sustainable Innovation

Vätgasproduktion för ellagring efter elnätsnytta och affärsmodeller

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-07-08

2022-06-30

Projektledare

Anna Tibbelin

Involverade aktörer

RISE