top of page
lampor2.png

Kärnkraft

AMTVINE 2023 - Verifiering av avancerad materialteknik för implementering i kärnenergi

Organisation

RISE

Status

Pågående

Varaktighet

01/06/2024

31/05/2027

Projektledare

Torsten Bengt Edvard Sjögren

Involverade aktörer

RISE

Program

Framtidens elsystem

Akademi och industri i samarbete för framtida fusionsenergi

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

30/06/2027

Projektledare

Per Anders Boyne Hjalmarsson

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens elsystem

De framväxande fissions- och fusionsteknologiernas innovationssystem

Organisation

Chalmers tekniska högskola

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Projektledare

Björn Anders Sandén

Involverade aktörer

Chalmers tekniska högskola

Program

Framtidens elsystem

Digital tvilling av reaktorinneslutningars betongkonstruktioner - Ett verktyg för teknisk förvaltning under långtidsdrift

Organisation

Energiforsk AB

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Projektledare

Sven Urban Andersson

Involverade aktörer

Energiforsk AB

Program

Framtidens elsystem

Improvement of Uncertainty Propagation to increase the Efficiency of Future nuclear reactors (IMUPEF)

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Projektledare

Lars Erik Gustav Sundén Andersson

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens elsystem

Kärnkraftens möjligheter att bidra till ett hållbart och robust energisystem

Organisation

Energiforsk AB

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

30/06/2027

Projektledare

Sven Urban Andersson

Involverade aktörer

Energiforsk AB

Program

Framtidens elsystem

MÅSTE (Multidisciplinära Åtaganden för Sveriges gen-IV Teknologi och Expertis )

Organisation

Chalmers tekniska högskola

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Projektledare

Hardy Christian Ekberg

Involverade aktörer

Chalmers tekniska högskola

Program

Framtidens elsystem

Nuclear and Wind Socio-Technical Pathways for Sweden (NEW STEPS)

Organisation

Chalmers tekniska högskola

Status

Pågående

Varaktighet

01/06/2024

31/12/2027

Projektledare

Jessica Deutsch Jewell

Involverade aktörer

Chalmers tekniska högskola

Program

Framtidens elsystem

Plattform för kärntekniska material

Organisation

Kungliga tekniska högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Projektledare

Daniels Pär Erik Olsson

Involverade aktörer

Kungliga tekniska högskolan

Program

Framtidens elsystem

En ändamålsenlig tillståndsprövning av kärnkraften: det svenska genomförandet i ett internationellt perspektiv

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Kommer snart

Varaktighet

01/07/2024

30/06/2027

Projektledare

Lars Patrik Söderholm

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Program

Framtidens elsystem

Kommunikation kring små modulära reaktorer (SMR) - Mediebilder, opinioner och perspektiv på SMR i Sverige (akronym: KOSMR)

Organisation

Lunds universitet

Status

Kommer snart

Varaktighet

01/07/2024

01/07/2027

Projektledare

Åsa Elisabeth Maria Telander

Involverade aktörer

Lunds universitet

Program

Framtidens elsystem

Samverkansplattform för förverkligandet av fusionsenergireaktorer

Organisation

Chalmers tekniska högskola

Status

Kommer snart

Varaktighet

01/07/2024

31/12/2027

Projektledare

Pär Ingemar Strand

Involverade aktörer

Chalmers tekniska högskola

Program

Framtidens elsystem

Ytbelagda kärnbränslestavar

Organisation

Linköpings universitet

Status

Kommer snart

Varaktighet

01/07/2024

31/05/2027

Projektledare

Magnus Ivar Odén

Involverade aktörer

Linköpings universitet

Program

Framtidens elsystem

bottom of page