top of page

Internationella samarbeten

Forskning- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem finansierar även projekt som ingår i internationella samarbeten inom EU och globalt, som till exempel inom Clean Energy Transition Partnership och samarbeten inom International Energy Agency (IEA). Samarbetena täcker olika områden däribland smarta elnät, vind, PV och havsenergi.

Framtidens elsystem och internationella samarbeten

Vad är CET- Partnership?

 

Partnerskapet Clean Energy Transition är en satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning och innovation. Det är ett internationellt partnerskapsprogram där svenska företag, offentliga aktörer och organisationer kan ansöka om finansiering för projekt som genomförs i samarbete med minst två andra länder. Partnerskapet förväntas pågå i minst sex år med åtminstone en utlysning per år.

Här kan du läsa mer om CET- Partnership: 

Clean Energy Transition (CETPartnership) (energimyndigheten.se)

Clean Energy Transition Partnership (cetpartnership.eu)

Hur knyter Framtidens elsystem till internationella IEA- samarbeten? 

 

För att säkerställa energitillförsel för framtiden och ställa om till förnybar energi krävs ett globalt samarbete kring energiforskning mellan offentlig och privat sektor. Det genomförs bland annat inom samarbeten kring olika energitekniker under International Energy Agency (IEA).

 

Inom International Energy Agency (IEA) finns ca 40 multilaterala så kallade Technology Collaboration Programmes (TCP), tekniksamarbeten. Inom varje samarbete kan länder, myndigheter, företag och andra organisationer dela forskningsresultat inom nya tekniker, fylla luckor som finns inom forskningen och skapa samarbeten för pilot- eller demonstrationsprojekt.

 

Framtidens elsystem finansierar satsningar inom följande IEA- samarbeten: 

International Smart Grid Network (ISGAN)

Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS)

IEA WIND TCP

IEA Technology Collaboration Programme on Energy Efficient End- Use Equipment (4E)

Vad är ett tekniskt samarbetsprogram? 

Ett tekniskt samarbetsprogram stödjer arbetet för oberoende, internationella grupper av experter som möjliggör för regeringar och industrier från hela världen att leda program och projekt inom en bred skala av energiteknologier och relaterade frågor. Experterna i dessa samarbeten arbetar för att främja forskning, utveckling och kommersialisering av energiteknologier. 

Här kan du läsa mer om vad ett tekniskt samarbetsprogram är: Technology Collaboration Programme – Programmes - IEA

bottom of page