lampor2.png

Syntesrapporter

Ett urval av resultaten från projekten inom SamspEL sammanställs i form av syntesrapporter inom utvalda teman. Temana tar avstamp i kunskapen från olika SamspEL-projekt, och förankras i en branschkontext för att höja kunskapsläget hos kommersiella aktörer, samt hos forskningsaktörer som kan vidareutveckla projektens idéer.

lampor2.png

Juni 2021

Elmarknadsforskning i Sverige idag

Juni 2021

 

Elsystemet befinner sig i en omfattande utvecklingsprocess som ändrar förutsättningarna för aktörer och funktioner på dagens elmarknad. Elmarknadens utveckling förutsätter också vidare forskning och innovation. I denna syntesrapport ger vi en överblick över dagens svenska elmarknadsforskning, aktuella frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt särskilda satsningar. Dessutom identifierar vi behovsområden för framtida elmarknadsforskning.

Ladda ned rapporten här: 

batterikollage rund blixt.png

Oktober 2020

Batterier i framtidens elsystem

Oktober 2020

 

Energilager blir en kritisk kompontent i framtidens elsystem och forskningsfronten när det gäller batteriers roll i energisystemet förflyttas ständigt. I denna syntesrapport som tar sin utgångspunkt i projekt inom SamspEL vill vi besvara frågor som vilka applikationer som batterier kan användas till, vem som ska äga dem och hur en lönsam affär kan skapas. Dessutom belyser rapporten hur smarta driftstrategier utformas och vidare FoI-behov kring batterier framåt.

Ladda ned rapporten här: 

Rund_ikon_1_Affärsmodeller.png

Oktober 2019

Hur ser projektportföljen ut i förhållande till effektmålen?

Oktober 2019

 

Denna syntesrapport ämnar att svara på frågan: ”Hur ser projektportföljen ut i förhållande till effektmålen för SamspEL?”. I rapporten kategoriseras och analyserar projektportföljen både kvantitativt och kvalitativt. Både SamspEL och ERA-Net Smart Grid Plus projekt beaktas. 

Ladda ned rapporten här: