top of page
Projektbeskrivning

Vi kompletterar de redan existerande centren inom kärnvetenskap i Sverige, ANITA och SOLSTICE genom ett mer holistiskt perspektiv med ett tydligt fokus på hållbar elproduktion även ur ett resursperspektiv genom att använda Gen IV systemet. Detta syftar till hållbarhet och säkerhet genom återvinning av använt kärnbränsle vilket har en stor attraktionskraft i den yngre generationen. Vi har flera fokuspunkter: 1) tekniker för bränsleåtervinning och nytillverkning 2) metoder för reaktorövervakning, 3) tekniker för hantering av icke-spridningsfrågor 4) strukturmaterial 5) strålskyddstrategier och övervakning samt 6) framtagning av saknade kärndata. Vi föryngrar kompetensen i Sverige genom att i huvudsak ha yngre forskare som ledare av arbetspaket samt att den stora delen av budget går till utbildning av yngre forskare och doktorander. För detta har vi samlat lejonparten av både de akademiska och industriella aktörerna. Resultaten visar var insatser behövs för uppförande av en Gen IV pilot.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

MÅSTE (Multidisciplinära Åtaganden för Sveriges gen-IV Teknologi och Expertis )

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Organisation

Chalmers tekniska högskola

Projektledare

Hardy Christian Ekberg

Involverade aktörer

Chalmers tekniska högskola

Webbplats

Medier
sladdar.png

MÅSTE (Multidisciplinära Åtaganden för Sveriges gen-IV Teknologi och Expertis )

bottom of page