top of page
Projektbeskrivning

Projekt ska utveckla ett verktyget för en digital tvilling av reaktorinneslutningars betongkonstruktioner, som kommer att medföra bättre möjligheter till övervakning och förståelse av dessa konstruktioners verkningssätt, samt möjliggöra test och simuleringar av händelser som kan inverka på konstruktionernas livslängd.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Digital tvilling av reaktorinneslutningars betongkonstruktioner - Ett verktyg för teknisk förvaltning under långtidsdrift

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Organisation

Energiforsk AB

Projektledare

Sven Urban Andersson

Involverade aktörer

Energiforsk AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Digital tvilling av reaktorinneslutningars betongkonstruktioner - Ett verktyg för teknisk förvaltning under långtidsdrift

bottom of page