top of page
Projektbeskrivning

Utformningen och optimeringen av fusionskraftverk kommer i hög utsträckning förlita sig på prediktiva modelleringsverktyg. Målet med projektet är att utveckla en samverkansplattform för att utveckla och validera de modeller och verktyg som behövs för kraftverksdesign och integrera dessa i ”state of the art” modelleringsramverk. Fokus är på integrerade modeller och diagnostik för plasmahärden, kantplasmat och växelverkan med omslutande väggar - områden där svenska forskare är ledande. Projektet bygger på modellerings och simuleringsverktyg som tagits fram under forskning vid de stora europeiska experimenten och från acceleratorbaserad materialanalys vid Tandemlaboratoriet. Forskningsplattformen kommer underlätta forskningssamarbeten, anordna seminarier och utbildning för doktorander för att ge en bred utbildning inom forskning och utveckling inom fusionsområdet med syfte att utbilda nästa generation av experter på fusionskraftverk för den privata och offentliga sektorn.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Samverkansplattform för förverkligandet av fusionsenergireaktorer

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Kommer snart

Varaktighet

01/07/2024

31/12/2027

Organisation

Chalmers tekniska högskola

Projektledare

Pär Ingemar Strand

Involverade aktörer

Chalmers tekniska högskola

Webbplats

Medier
sladdar.png

Samverkansplattform för förverkligandet av fusionsenergireaktorer

bottom of page