top of page
Projektbeskrivning

Additiv tillverkning (AM) och Accident Tolerant Fuel (ATF) är två innovativa områden som är under intensiv utveckling och förväntas ge stora fördelar för nuvarande och framtida kärnkraftsreaktorer. Trots att de omfattar väsentligt olika typer av material och tillverkningstekniker delar de båda ett gemensamt behov av omfattande verifiering före fullskalig utbyggnad i dagens lättvattenreaktoranläggningar (LWR) och i framtida reaktorer, inklusive småmodulära reaktorer (SMR) där de förväntas spela en nyckelroll. Detta projekt för verifiering av avancerad materialteknik för implementering i kärnenergi (AMTVINE) är ett ramverk för flera arbetspaket som är inriktade på specifika aspekter av verifiering av additivt tillverkade rostfria stål och belagda material under normal drift i lättvattenreaktorer. Projektet omfattar unik undersökning och testning av de första bränslematerialen i sitt slag efter drift i lättvattenreaktorer.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

AMTVINE 2023 - Verifiering av avancerad materialteknik för implementering i kärnenergi

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

01/06/2024

31/05/2027

Organisation

RISE

Projektledare

Torsten Bengt Edvard Sjögren

Involverade aktörer

RISE

Webbplats

Medier
sladdar.png

AMTVINE 2023 - Verifiering av avancerad materialteknik för implementering i kärnenergi

bottom of page