top of page
Projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att utveckla en design av en högupplösande neutronspektrometer (HRNS) för den internationella fusionsanläggningen ITER, med mål att utveckla fossilfri energi baserad på kärnfusionsreaktioner. HRNS ger viktig information om hur effektivt bränslet används i en fusionsreaktor och bidrar på så sätt till arbetet med att lyckas producera el från fusionskraft under andra hälften av detta sekel. Det föreslagna projektet är en del av en aktivitet som lanserats av ITER-organisationen, med det slutliga målet att konstruera och installera HRNS vid ITER-anläggningen. De sökande har ett kontrakt med ITER som täcker 50 % av kostnaderna för detta projekt och denna ansökan syftar till att finansiera den återstående delen.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Akademi och industri i samarbete för framtida fusionsenergi

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

30/06/2027

Organisation

Uppsala universitet

Projektledare

Per Anders Boyne Hjalmarsson

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Akademi och industri i samarbete för framtida fusionsenergi

bottom of page