top of page
Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur den svenska tillståndsprövningen av kärnkraft kan utformas och genomföras på ett sätt som möjliggör framtida investeringar men samtidigt ställer höga krav på strålsäkerhet och miljöskydd. Genomförandet bygger på en systematisk jämförelse av lagstiftningen i olika länder, och hur denna genomförs i anslutning till prövningen av nya (såväl stora som små modulära) reaktorer. Denna analys baseras på skriftliga källor samt intervjuer med företrädare för elbolag och tillståndsmyndigheter, samt leder till ökad förståelse hur länderna har hanterat de avvägningar och utmaningar som kan uppstå i samband med prövningen. På detta sätt kan viktiga lärdomar för utformningen av det svenska prövningsförfarandet identifieras. Projektet bidrar även med generiska riktlinjer som beskriver centrala aspekter på – och förutsättningar för – en lagstiftning som möjliggör nya investeringar men utan att tumma på strålskydd, miljöskydd och medborgarsamverkan.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

En ändamålsenlig tillståndsprövning av kärnkraften: det svenska genomförandet i ett internationellt perspektiv

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Kommer snart

Varaktighet

01/07/2024

30/06/2027

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Lars Patrik Söderholm

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

En ändamålsenlig tillståndsprövning av kärnkraften: det svenska genomförandet i ett internationellt perspektiv

bottom of page