top of page
Projektbeskrivning

WECHULL+ tar itu med de kommande miljöutmaningarna vi står inför gällande uppskalning och etablering av större mängder av havsbaserad teknik i våra hav. WECHULL+ kommer att demonstrera ett nytt, hållbart, cirkulärt och tillförlitligt betongmaterial som är lämpligt för flytande konstruktioner inom förnybar energi till havs; att modellera, testa och validera den i den verkliga havsmiljön. WECHULL+ mål och aktiviteter är baserade på lärdomar och proof-of-concept (TRL3) för en ny hållbar betongblandning med hög prestanda i marin miljö, genomförd inom det nationella WECHULL-projektet. WECHULL+ tar dessa resultat till en europeisk nivå, där experter inom området materialvetenskap, prediktiv modellering, fälttester, bedömning av kritiska lastfall, biofouling, teknikutveckling och miljökonsekvensbedömning samlas för att validera och verifiera WECHULL+ betongmaterialet och dess verkliga tillämpning genom prov- och prototyptestning (labb och hav).

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbart betongmaterial som leder till förbättrade konstruktioner för förnybar energi till havs

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2023-12-01

01/12/2026

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Thomas Bru

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Hållbart betongmaterial som leder till förbättrade konstruktioner för förnybar energi till havs

bottom of page