top of page
Projektbeskrivning

Energiomställningen står inför många osäkerhetsfaktorer, medan planeringsverktygen ofta är deterministiska. Detta projekt kommer att utveckla det första planeringsverktyget för energiinfrastruktur med multipla sektorer som representerar denna osäkra miljö, både på regional, nationell och europeisk nivå. Vi kommer att bygga vidare på PyPSA-Eur, en befintlig, allmänt använd, sektorkopplad energisystemmodell för Europa med öppen källkod, och lägga till stokastiska optimeringsfunktioner samt en djupare representation av industriomvandling, elektrobränslen, biomassa och infrastruktur för koldioxidavskiljning. Vi kommer att analysera osäkerhetsfaktorer såsom kostnader för bränslen och teknik, tillgång på vätgas, förseningar i nätverksutbyggnaden för el, vätgas och koldioxid, omstrukturering av värdekedjan inom industrin, import av e-bränslen och sekundära material, utbyggnad av förnybara energikällor och social acceptans.

Sammanfattning

Projektnamn

Resilient Energy System Infrastructure Layouts for Industry, E-Fuels and Network Transitions

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2023-12-01

2026-11-30

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola

Projektledare

Markus Millinger

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Resilient Energy System Infrastructure Layouts for Industry, E-Fuels and Network Transitions

bottom of page