top of page
lampor2.png

Övrig fossilfri elproduktion

AI-baserad energiprediktion för ökad effektivitet i vindkraftsparker

Organisation

RISE

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

30/06/2027

Projektledare

Hamidreza Abedi

Involverade aktörer

RISE

Program

Framtidens elsystem

Flödande flexibilitet - Framtidens svenska vattenkraft i fas med den gröna omställningen

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Projektledare

Anna Cecilia Riekkola Krook

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Program

Framtidens elsystem

Guld och gröna skogar: CRMA och utmaningarna för fossilfri elförsörjning i Sverige

Organisation

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Status

Pågående

Varaktighet

01/06/2024

31/05/2027

Projektledare

Ann-Sofi Elisabeth Kall

Involverade aktörer

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Program

Framtidens elsystem

Holistisk återvinning av cirkulära perovskitsolceller baserad på gröna lösningsmedel för hållbara energikällor

Organisation

Linköpings universitet

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Projektledare

Feng Gao

Involverade aktörer

Linköpings universitet

Program

Framtidens elsystem

Mie resonant ultratunna c-Si solceller

Organisation

Kungliga tekniska högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Projektledare

Anand Srinivasan

Involverade aktörer

Kungliga tekniska högskolan

Program

Framtidens elsystem

Policylabb - Cirkulära värdekedjor av solcellspaneler och vindturbinblad

Organisation

RISE

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2025

Projektledare

Per Mattias Esbjörnsson

Involverade aktörer

RISE

Program

Framtidens elsystem

Produktionspotential för reglerkraft och fiskpopulationer i framtidens älvar (PORTFOLIO)

Organisation

Karlstads universitet

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Projektledare

Johan Ragnar Watz

Involverade aktörer

Karlstads universitet

Program

Framtidens elsystem

Raise me Up - Utveckling av nästa generationens hållbara torn till vindkraftverk

Organisation

Modvion AB

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

30/11/2026

Projektledare

Kim Sebastian Pietarila

Involverade aktörer

Modvion AB

Program

Framtidens elsystem

Recycling of end-of-life wind blades through renewable energy driven molten salt pyrolysis process

Organisation

Kungliga tekniska högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

30/04/2027

Projektledare

Wujun Wang

Involverade aktörer

Kungliga tekniska högskolan

Program

Framtidens elsystem

Vindkraftens lokala intressekonflikter: närhet till bostadshus och socioekonomi

Organisation

Chalmers tekniska högskola

Status

Pågående

Varaktighet

01/06/2024

30/04/2026

Projektledare

Peter Niklas Jakobsson

Involverade aktörer

Chalmers tekniska högskola

Program

Framtidens elsystem

flexIvind, Vindkraftens potential och kostnader för att leverera flexibilitet liknande bas- eller reglerkraft

Organisation

RISE

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

30/04/2027

Projektledare

Bengt Anders Wickström

Involverade aktörer

RISE

Program

Framtidens elsystem

Återskapande av grunda sjöbottnar – en ny chans för biodiversitet och hållbar energiproduktion i regleringsmagasin?

Organisation

Sveriges lantbruksuniversitet

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Projektledare

Karin Anna Nilsson

Involverade aktörer

Sveriges lantbruksuniversitet

Program

Framtidens elsystem

Ett resilient energisystem: Vilken roll kan kärnkraft och förnybart spela?

Organisation

Chalmers tekniska högskola

Status

Kommer snart

Varaktighet

01/07/2024

31/12/2027

Projektledare

Fredrik Hedenus

Involverade aktörer

Chalmers tekniska högskola

Program

Framtidens elsystem

bottom of page