top of page
Projektbeskrivning

I det här projektet undersöker vi hur vattenkraftens reglerförmåga kan bevaras samtidigt som skadan på miljön minimeras i ett framtida klimat. Vi fokuserar på kopplingen mellan korttidsreglering och effekter på fiskpopulationer, där vi tar hänsyn till förändringar i flödesmönster på grund av klimatförändringar. Vi ska utveckla och applicera ett ramverk baserat på ett portföljkoncept för att utforma och prioritera åtgärder i ett avrinningsområde. Portföljeffekt innebär att variationen hos helheten är lägre än den genomsnittliga variationen i dess delar när dessa varierar asynkront. Detta medför stabilitet i produktion av både ekosystemtjänster och reglerkraft. Här bygger vi vidare på flertalet forskningsprojekt om tillämpad fiskekologi och vattenkraft, och projektets resultat kommer att ge industrin och vattenförvaltande myndigheter verktyg för att finna effektiva och komplementära metoder för att bevara biologisk mångfald samtidigt som reglerförmågan inte minskas.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Produktionspotential för reglerkraft och fiskpopulationer i framtidens älvar (PORTFOLIO)

Program

Framtidens elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Organisation

Karlstads universitet

Projektledare

Johan Ragnar Watz

Involverade aktörer

Karlstads universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Produktionspotential för reglerkraft och fiskpopulationer i framtidens älvar (PORTFOLIO)

bottom of page