top of page
Projektbeskrivning

Vindturbinblad och solcellspaneler är nödvändiga för omställningen till såväl fossilfri som förnybar energi. Volymerna uttjänt utrustning väntas dock öka. För vindturbinblad prognostiseras en ökning från 2030 och för solcellspaneler från 2045. Riksrevisionen har tydligt påpekat att staten inte har sett till att uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad kan hanteras effektivt vad gäller återanvändning och materialåtervinning. De statliga styrmedel som finns idag är inte tillräckliga för att främja en sådan hantering. Det är därför angeläget att det finns en kombination av styrmedel så att solcellspaneler och vindturbinblad i så stor utsträckning som möjligt kan återanvändas eller materialåtervinnas när de blir uttjänta. För att cirkulära värdekedjor av solcellspaneler och vindturbinblad ska nå sin fulla potential behöver den stöttas av policy- & regelverksutveckling. RISE etablerar genom detta projekt ett policylabb där branschen samarbetar kring policy & regelverksutveckling.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Policylabb - Cirkulära värdekedjor av solcellspaneler och vindturbinblad

Program

Framtidens elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2025

Organisation

RISE

Projektledare

Per Mattias Esbjörnsson

Involverade aktörer

RISE

Webbplats

Medier
sladdar.png

Policylabb - Cirkulära värdekedjor av solcellspaneler och vindturbinblad

bottom of page