top of page
Projektbeskrivning

Vindkraften behöver i framtiden bidra med fler stödtjänster till elnätet. Detta projekt avser att studera vindkraftens möjligheter i ett bredare perspektiv, med fokus på FCR-D, FCR-N och aFRR som står för uppemot 80 % av de stödtjänster som Svk upphandlar. Tekniska och ekonomiska konsekvenser kommer att analyseras. Det nya i denna studie blir fokus på hela vindparkens förmåga att samverka för att på mest effektiva sätt producera både el och tjänster till elnätet samtidigt, exempelvis genom att vissa utvalda turbiner körs med begränsad effekt, vilket medför att reserver finns tillgängliga för att mer uthålligt öka effektuttaget om så behövs. En utmaning är att stödtjänsten måste förbli tillgänglig över den tid som krävs. Dessutom måste den vara förutsägbar även om/när fel inträffar i predikterade vindförhållanden. Effekterna blir ökad förståelse för hur en vindpark kan leverera olika stöd, som är lönsamma för investerare, ökar livslängd på materialet samt gynnar det svenska elsystem

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

flexIvind, Vindkraftens potential och kostnader för att leverera flexibilitet liknande bas- eller reglerkraft

Program

Framtidens elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

30/04/2027

Organisation

RISE

Projektledare

Bengt Anders Wickström

Involverade aktörer

RISE

Webbplats

Medier
sladdar.png

flexIvind, Vindkraftens potential och kostnader för att leverera flexibilitet liknande bas- eller reglerkraft

bottom of page