top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att från olika håll belysa och analysera vad som kan krävas för att ställa om till ett fossilfritt elsystem vad gäller vattenkraftens förmåga att bidra med flexibilitet. Detta görs genom att i) utveckla en elsystemsmodul till TIMES-Sweden, med fyra prisområden, hög tidsupplösning och olika potentiella åtgärder för att öka vattenkraftens reglerförmåga för säsong, vecka respektive dygn, ii) ta fram en uppsättning åtgärder som ses som centrala för ett fossilfritt elsystem och därmed att Sverige ska kunna nå klimatmålen samt möta det framtida elbehovet för nya gröna industrietableringar, iii) ta fram bättre underlag till miljötillståndsprocesser vad gäller klimatnyttan av olika åtgärder i elsystemet.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Flödande flexibilitet - Framtidens svenska vattenkraft i fas med den gröna omställningen

Program

Framtidens elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Anna Cecilia Riekkola Krook

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Flödande flexibilitet - Framtidens svenska vattenkraft i fas med den gröna omställningen

bottom of page