top of page
Projektbeskrivning

Cirkulära lågkostnadssolceller framträder som en lovande lösning för behovet av rena och hållbara energikällor. Dessa system erbjuder prisvärdhet, hållbarhet och integrationspotential av förnybar energi. Detta projekt syftar till att utveckla högpresterande och kostnadseffektiva cirkulära solcellssystem baserade på metallhalogenperovskiter som en framtida, ren energikälla. Det främsta målet med detta projekt är att uppnå holistisk, cirkulär och hållbar återvinning av perovskitsolceller med hjälp av gröna lösningsmedel, och att återställa över 95% av deras initiala värde genom samarbetsinsatser mellan akademi och industri. Detta placerar oss i en position att överföra resultaten till både innovativ forskning och kommersiella tillämpningar. Resultaten kommer att avsevärt förbättra den aktuella tekniken för perovskitsolceller på kort sikt och stärka Sveriges ledande ställning inom nästa generation av ren och hållbar energiteknologi på lång sikt.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Holistisk återvinning av cirkulära perovskitsolceller baserad på gröna lösningsmedel för hållbara energikällor

Program

Framtidens elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Organisation

Linköpings universitet

Projektledare

Feng Gao

Involverade aktörer

Linköpings universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Holistisk återvinning av cirkulära perovskitsolceller baserad på gröna lösningsmedel för hållbara energikällor

bottom of page