top of page
Projektbeskrivning

Raise Me Up (RMU) projektet tar fram en komponentcertifierad produktplattform för torn i förädlat trämaterial som möter behovet av framtidens miljövänliga, höga, och mer effektiva vindkraftverk vilket ökar tillförseln av fossilfri energi. RMU omfattar utveckling av en beräkningsplattform för en 6MW tornplattform, dagens största landbaserade turbinplattform. För att kunna certifiera och validera plattformen behövs omfattande provning göras och utöver vad som finansieras i detta projekt, kommer det byggas en fullskalig produktdemonstrator tillsammans med kund.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Raise me Up - Utveckling av nästa generationens hållbara torn till vindkraftverk

Program

Framtidens elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

30/11/2026

Organisation

Modvion AB

Projektledare

Kim Sebastian Pietarila

Involverade aktörer

Modvion AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Raise me Up - Utveckling av nästa generationens hållbara torn till vindkraftverk

bottom of page