top of page
Projektbeskrivning

Avfallshantering av stora volymer av uttjänta vindturbinblad på ett miljövänligt sätt blir en stor utmaning för den globala vindkraftsindustrin. Projektet syftar till att utveckla en förnybar energidriven process för pyrolys med smält salt för att uppnå en billig, ren och effektiv återvinningsprocess för uttjänta vindturbinblad. Genom att doppa materialet från uttjänta vindturbinblad i smält salt kan nackdelarna med befintliga återvinningsprocesser baserade på termisk pyrolys undvikas. Kostnaden och det potentiella koldioxidutsläppet per kg av uttjänta vindturbinblad för den nya återvinningsprocessen bör vara betydligt lägre än den traditionella termiska pyrolysprocessen. Processen kommer att utvecklas genom ett nära samarbete mellan två avdelningar vid KTH och Vattenfall. En integrerad process i labbskala kommer att demonstreras med hjälp av KTH:s låg flux solsimulator och det teknisk-ekonomiska potentialen för storskaliga processer (10-100 kg/timme) kommer att bedömas.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Recycling of end-of-life wind blades through renewable energy driven molten salt pyrolysis process

Program

Framtidens elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

30/04/2027

Organisation

Kungliga tekniska högskolan

Projektledare

Wujun Wang

Involverade aktörer

Kungliga tekniska högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Recycling of end-of-life wind blades through renewable energy driven molten salt pyrolysis process

bottom of page