top of page

UTLYSNING: CETPartnership

Utlysningen för 2024 öppnar den 19 september.


CETPartnership bjuder den 4 juni in till ett första digitalt informationsmöte om den kommande utlysningen. Under mötet får du som företag, forskare eller offentlig aktör värdefull information om hur du kan söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt tillsammans med internationella partners. Det blir också en möjlighet att ställa frågor om utlysningen!CETPartnership består av sju temaområden, så kallade Transition Initiatives (TRI:s) inom vilka svenska aktörer kan samverka med internationella aktörer och tillsammans söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt. Partnerskapet kommer att pågå till åtminstone 2028 och under de kommande fem åren planeras årliga utlysningar på drygt en miljard kronor vardera.


Inom vilka områden kan jag söka finansiering?

Partnerskapet och utlysningen är indelad i sju temaområden, så kallade Transition Initiatives (TRI:s). Du kan söka finansiering för projektet inom ett av dessa områden:

 • Integrerade energisystem

 • Elproduktion

 • Koldioxidlagring, energilagring och förnybara bränslen

 • Värme- och kylsystem

 • Integrerade regionala energisystem

 • Industriella energisystem

 • Integration i bebyggelsen


På partnerskapets webbplats kan du läsa mer om de tematiska områdena.Vem kan söka?

Följande kan söka:

 • företag

 • forskare

 • kommuner eller regioner

 • organisationer med verksamhet i Sverige.

För att kunna söka behöver du samarbeta med partners från minst två andra länder och gemensamt ta fram och skriva en ansökan kopplat till ett av utlysningens temaområden.

Utlysningen möjliggör samarbete med partners från mer än 30 länder. För att hitta relevanta samarbetspartners tillhandahåller partnerskapet en matchmakning-plattform, B2Match.


Comentarios


bottom of page