top of page
Projektbeskrivning

Si-solceller fortsätter att dominera solcellsmarknaden. För att få en långtgående inverkan nya innovationer i tunnfilm Si solcellsteknik som möjliggör minimal materialanvändning och lägre tillverkningskostnader utan att kompromissa med celleffektiviteten är nödvändiga. Detta projekt tar itu med denna utmaning genom att utveckla 5-10 µm tunnfilm Si-solceller med ny ljusinfångning genom att använda nanodisk Mie-resonatorer för att uppnå effektivitet >15%. Solljusabsorptionen i dessa Si-solceller förbättras genom att integrera Si nanodisk Mie-resonatorer. Resonatorerna med olika diametrar i oordnade arrangemang ger ett unikt sätt för bredband antireflektion och Lambertian-ljusspridning för att förbättra ljusabsorptionen. Projektet kombinerar avancerade Si-epitaxi, skalbart nanolitografi och processmetoder för tillverkning av tunnfilm Si-solceller. De utvecklade koncepten och designprinciperna för ljusinfångning är också relevanta för andra tunnfilmssolcellsteknologier.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Mie resonant ultratunna c-Si solceller

Program

Framtidens elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Organisation

Kungliga tekniska högskolan

Projektledare

Anand Srinivasan

Involverade aktörer

Kungliga tekniska högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Mie resonant ultratunna c-Si solceller

bottom of page