top of page
Projektbeskrivning

I det här projektet ska hög-kvalitativa spatiella dataset användas för att utröna i vilken utsträckning historisk vindkraft har byggts, och framtida vindkraft planeras att byggas, nära bostadshus; samt vilka socioekonomiska grupper som bor nära vindkraftverk. Forskningen har betydelse för en rättvis energiproduktion, och därigenom för en fortsatt stark acceptans för ytterligare vindkraftsexpansion. Forskningen har också betydelse för hur ett bra ersättningssystem för boende nära vindkraftverk kan konstrueras.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Vindkraftens lokala intressekonflikter: närhet till bostadshus och socioekonomi

Program

Framtidens elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

01/06/2024

30/04/2026

Organisation

Chalmers tekniska högskola

Projektledare

Peter Niklas Jakobsson

Involverade aktörer

Chalmers tekniska högskola

Webbplats

Medier
sladdar.png

Vindkraftens lokala intressekonflikter: närhet till bostadshus och socioekonomi

bottom of page