top of page
Projektbeskrivning

Förnybar elproduktion från vind och sol beskrivs som såväl önskvärt som nödvändigt led i den gröna omställningen, övergången till ett fossilfritt elsystem och i den ökade elektrifieringen. Till det fossilfria elsystemet krävs dock kritiska råvaror i form av mineraler. Detta projekt syftar till att analysera de sociala och miljömässiga konsekvenserna av den förenklade tillståndsprocessen för utvinningen av kritiska och strategiska råvaror som är en del av EU:s lagstiftningspaket Critical Raw Materials Act (CRMA). Projektet avgränsas till råvaror av betydelse för sol- och vindkraft i Sverige och EU och fokuserar på hur hållbarhetsmålen och OECD-kraven på ansvar och aktsamhet i EU:s nya råvaruinitiativ kan uppfyllas, samt de juridiska utmaningarna som CRMA för med sig. Problemområdet analyseras utifrån tvärvetenskapliga perspektiv och bidrar till att viktig ny kunskap kring frågans komplexitet och möjliga lösningar.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Guld och gröna skogar: CRMA och utmaningarna för fossilfri elförsörjning i Sverige

Program

Framtidens elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

01/06/2024

31/05/2027

Organisation

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Projektledare

Ann-Sofi Elisabeth Kall

Involverade aktörer

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Webbplats

Medier
sladdar.png

Guld och gröna skogar: CRMA och utmaningarna för fossilfri elförsörjning i Sverige

bottom of page