top of page
Projektbeskrivning

Vattenkraften är avgörande för Sveriges elförsörjning och omställningen till ett fossilfritt samhälle men har samtidigt en stark negativ påverkan på ekosystemen i reglerade vattendrag. Dagens ansträngningar för att minska miljöpåverkan fokuserar på strömmande vatten, medan sjömiljöer får väldigt lite uppmärksamhet. I regleringsmagasin har de ekologiskt viktiga grunda bottnarna blivit förstörda av onaturliga vattenståndsfluktuationer och det finns ett stort behov av innovativa åtgärder som kan återställa funktion och biodiversitet hos dessa. I projektet kommer att utvecklas 3 nya metoder för att återskapa påverkade livsmiljöer och deras funktioner; i) artificiella flytande bottnar, ii) trösklar i magasin som förhindrar torrläggning, iii) små flytande öar som skapar häckningsplatser för fåglar. Dessutom kommer att undersökas hur växter, alger, bottenlevande djur, fisk, fåglar och biodiversitet gynnas av de nya strukturerna för att utvärdera om åtgärderna bör användas på en större skala.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Återskapande av grunda sjöbottnar – en ny chans för biodiversitet och hållbar energiproduktion i regleringsmagasin?

Program

Framtidens elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Organisation

Sveriges lantbruksuniversitet

Projektledare

Karin Anna Nilsson

Involverade aktörer

Sveriges lantbruksuniversitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Återskapande av grunda sjöbottnar – en ny chans för biodiversitet och hållbar energiproduktion i regleringsmagasin?

bottom of page