top of page

Item List

lampor2.png

SamspEL

100% elektrifiering av distributionsfordon - genom systemoptimering och nya affärsmodeller i godsterminaler

Organisation

Sustainable Innovation

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-07-09

2023-02-28

Projektledare

Roland Elander

Involverade aktörer

Bring E-commerce & Logistics AB, Linköpings Universitet, Lunds Universitet, Sustainable Innovation i Sverige AB

ACES - Adaptiv Styrning av Energilager

Organisation

Metrum

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-09-10

2021-04-30

Projektledare

Ivan Löfgren

Involverade aktörer

Metrum, WSP, Embriq, Mincom, Fraunhofer, Insplorion, Ferroamp, Glava

AI- och IoT-baserad distribuerad energiresurshantering för smart energilagring och automatiserad efterfrågestyrning

Organisation

Pamoja Cleantech AB

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2022-01-01

2023-12-31

Projektledare

Felix Anton Sippel

Involverade aktörer

ANM4L - Sol och Vind för Alla

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-12-01

2022-08-31

Projektledare

Emil Hillberg

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden, Lunds universitet, E.ON, Borgholms kommun, RWT Aachen, Lumenaza

AccelEV

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-04

2023-12-15

Projektledare

Monika Topel Capriles

Involverade aktörer

Ellevio AB, KTH

Acceptansgräns för solkraft i Norra Sverige

Organisation

Luleå tekniska universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vattenfall

AutoFlex - Automatisk flexibilitets påverkan på kapacitetsutmaningen och effekttaxan. Skillnad mellan kollektiv optimering och konsuments optimering?

Organisation

Ngenic AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2023-06-30

Projektledare

Björn Berg

Involverade aktörer

HESAB Heby-Sala Bioenergiutvecking AB, Ngenic AB, Sala - Heby Energi Elnät AB, Stuns Stiftelse, Upsala Science Park , SWECO Energy AB, Uppsala universitet

Avancerad visualisering av spänningsstabilitetsgränser och systemsskydd baserat på realtidsmätningar

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2021-06-30

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola, RISE, Svenska Kraftnät

Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-10-31

Projektledare

Jan Kristoffersson 

Involverade aktörer

Sustainable innovation, Vattenfall Elanläggningar

CLUE - Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen

Organisation

Malmö kommun

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-11-01

2022-12-31

Projektledare

John Hallbeck

Involverade aktörer

Malmö kommun

Cloud Socket

Organisation

Ochno

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-01

Projektledare

Olof Ermis 

Involverade aktörer

Ochno

DC-snabbladdning för fastighetsintegration i stadsmiljö

Organisation

ChargeStorm AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-12-31

Projektledare

Stefan Gabrielsson 

Involverade aktörer

Akademiska Hus, Chalmers Tekniska Högskola, Ferroamp, No Picnic, Wallenstam

DELAKTIG - Distribuerat energilager som tjänst i ett förnyelsebart elsystem

Organisation

Multigrid Data Centers AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-07-01 

2020-05-31

Projektledare

Mattias Ganslandt 

Involverade aktörer

Multigrid Data Centers AB

Dansmästaren - Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa?

Organisation

Uppsala universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2021-09-30

Projektledare

Cajsa Bartusch

Involverade aktörer

RISE AB, Stuns Stiftelse Upsala Science Park, Uppsala Parkeringsaktiebolag, Uppsala Universitet

Distribuerade fjärranslutna mätare för aktiv estimering av nätparametrar i realtid för digitala elkraftssystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-03-04 

2021-10-31

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

E-Regio

Organisation

Power2U Sweden AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Projektledare

Kateryna Godunok

Involverade aktörer

Power2U Sweden AB

ECOCORE: Efficiency enhancement of transformers and reactors for sustainable power system

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2022-12-31

Projektledare

Yuriy Serdyuk

Involverade aktörer

Chalmers, Fogelberg Consulting AB, KKM Kraftkvalitémätning AB, Transformer CageCores AB

EINPUT: Eleffekt som tjänst från distribuerat batterienergilager

Organisation

Primrock AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-12-01

2022-02-28

Projektledare

Mattias Ganslandt

Involverade aktörer

Primrock AB

Effektiv reglering av effektbalansen i elsystem med stor andel förnybar produktion

Organisation

Linnéuniversitetet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Magnus Perninge 

Involverade aktörer

Linnéuniversitetet, Svenska Kraftnät

Elektrifierade vägtransporter: laddinfrastrukturlösningar i närvaro och frånvaro av elväg.

Organisation

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2023-08-30

Projektledare

Andreas Käck

Involverade aktörer

Högskolan i Halmstad, Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI), TRB

Elfordons påverkan på vågformsdistorsion i olika typer av lågspänningsnät

Organisation

Luleå tekniska universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2022-13-31

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Elnätets politiska dimensioner - framtidens leveranssäkerhet i ett elektrifierat och klimatneutralt energisystem

Organisation

Lunds universitet

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2020-04-01

2024-05-31

Projektledare

Karin Ericsson

Involverade aktörer

Lunds universitet

En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-30

Projektledare

Joachim Lindborg 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Sustainable innovation, Warmup Scandinavia

En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-09-30

Projektledare

Massimo Bongiorno

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Energilagring för integritet kring smarta elmätare - STOMP.

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-02 

2020-12-31

Projektledare

Daniel Månsson 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Energilagring i hett vatten

Organisation

Climeon AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2017-12-31

Projektledare

Joachim Karthäuser 

Involverade aktörer

Climeon, Kungliga Tekniska Högskolan, RISE

Energilagringslösningar i nybyggda hyresfastigheten Trombonen

Organisation

Karlstads universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-01-31

Projektledare

Hampus Piehl 

Involverade aktörer

Karlstads universitet

Ersättningströghet för ett kraftsystem dominerat av förnybara källor

Organisation

Uppsala universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-07-01 

2019-06-30

Projektledare

Claes Urban Lundin

Involverade aktörer

Uppsala universitet, Vattenfall R&D, Energiforsk

FIWARE för Smarta nät-plattform

Organisation

E.ON

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-03-01

2020-11-30

Projektledare

Robert Westin 

Involverade aktörer

E.ON

FlexGrid - Affärsmodeller och teknisk demonstration för stora (batteri) energilagringsbaserade nätflexibilitetstjänster

Organisation

Power2U

Program

SamspEL

Status

Varaktighet

Projektledare

Maksym Kunytsia

Involverade aktörer

Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem - konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-09

2022-10-15

Projektledare

Anna Nilsson

Involverade aktörer

IVL Svenska Miljöinstitutet, Austrian Institute of Technology, Chalmers University of Technology, Luleå University of Technology, RISE Research Institutes of Sweden, NODA Intelligent Systems, Utilifeed, Eskilstuna kommunfastigheter, Mölndalsbostäder, Willhem, Agrar Plus, Vattenfall Wärme Berlin, Sampol, Borås Energi och Miljö, Eskilstuna Energi,
Mölndal Energi

Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-04-01 

2018-04-30

Projektledare

Magnus Karlsteen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Från mikro till Mega-GRID: Interaktion mellan mikronät och aktiva distributionsnät

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Honor - Holistisk flexibilitetsmarknadsintegration av sektorsövergripande energikällor

Organisation

Foreseeti

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-01

2022-03-31

Projektledare

Joakim Nydren

Involverade aktörer

SWW Wunsiedel Gmbh, PSI Software AG, Kungliga Tekniska Högskolan, Technical University of Denmark, Danish Energy, Norwegian University of Science and Technology

Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet

Organisation

Siemens

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2020-03-01

2023-12-31

Projektledare

Annah Dusenlund

Involverade aktörer

Siemens

Högspänd likströmsbrytare till låg kostnad - HIBREAK

Organisation

SciBreak AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2018-12-31

Projektledare

Staffan Norrga 

Involverade aktörer

SCiBreak, Innoenergy, Svenska Kraftnät, KU Leuven

Informationsutbyte för effektiv och säker marknadsstyrd aktivering av distribuerade flexibla resurser

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-12-31

Projektledare

Lars Nordström 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Instabilitet och olinjär växelverkan i lågspänningsanläggningar med multipla aktiva omriktare

Organisation

Luleå tekniska universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2020-12-31

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Integration av PMU-data i kontrolrummet

Organisation

GoalArt AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2017-09-30

Projektledare

Jan Eric Larsson 

Involverade aktörer

GoalArt

Integrerade batterilager, för att möjliggöra omställningen mot ett fossilfritt Sverige

Organisation

Mälarenergi AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-12-31

Projektledare

Helena Olssén 

Involverade aktörer

Mälarenergi AB

Integrerat datahanteringssystem (IDMS) för elnät/elbolag

Organisation

Affectus AB

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2022-01-01

2023-12-31

Projektledare

Peter Almström

Involverade aktörer

Integrering av datacenter med microgrid

Organisation

Luleå tekniska universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2018-12-31

Projektledare

Jan-Olov Johansson 

Involverade aktörer

ABB, Acon, E.ON Värme, Ericsson, ProcessIT Innovations, SICS North Swedish ICT, Vattenfall

Kontroll och stabilitet av maskade mikronät med kommunikationsfel

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2022-01-28

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Kraftelektronikbaserad dc-transformatorer för havbaserat mellanspännings DC-nät!

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2022-12-31

Projektledare

Torbjörn Thiringer 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Kraftförsörjning från topplinor

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-02

2023-06-30

Projektledare

Andreas Dernfalk

Involverade aktörer

Independent Insulation Group (I2G)

Lagring, överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet

Organisation

Stockholms universitet

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2020-07-01

2023-12-31

Projektledare

Afzal S. Siddiqui

Involverade aktörer

Stockholms universitet, Chalmers Tekniska Högskola AB

LarGo! (Storskaligt införande och underhåll av applikationer i det smarta elnätet)

Organisation

Kungsliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-01-30

Projektledare

Henrik Sandberg 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?

Organisation

Power Circle AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-05-01

Projektledare

Anna Wolf 

Involverade aktörer

Power Circle AB

Lokalt energisystem i Simris

Organisation

flera aktörer

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017

2020

Projektledare

E.ON

Involverade aktörer

E.ON, boende i Simris

MATCHIT - Matching efficient demand and supply by incentivizing end-users in buildings

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-15

2020-11-30

Projektledare

Carlo Fischione 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Minimering av spill vid stor andel vind- och solkraft i kraftsystem

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2021-12-31

Projektledare

Lennart Söder 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Modellering och utvärdering av designer för intradagmarknaden

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-08-31

Projektledare

Mohammad Reza Hesamzadeh

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Modulär batterilagringslösning

Organisation

Comsys AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-06-30

Projektledare

Jonny Hult

Involverade aktörer

Volvo Bussar AB, Lunds Tekniska Högskola, Kraftringen Energi AB

Multifunktionellt lokalt energilager

Organisation

AB Samarkand 2015

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-08-30

Projektledare

Lisbeth Söderling 

Involverade aktörer

AB Samarkand 2015

MultiportGrid - Multisektoriell energikontroll genom sammankopplade mikronät av multiportsomriktare

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-01

2022-08-31

Projektledare

Jimmy Ehnberg

Involverade aktörer

Chalmers, RISE, ABB, Vattenfall eldistribution, Akademiska hus, Azelio

NEMO - Nollemissionsområden med hamn och industri

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-12-01

2022-01-31

Projektledare

Anna Cornander

Involverade aktörer

RISE AB, Uddevalla Energi AB, Uddevalla kommun

Nationella nätoperatörers incitament på en integrerad elmarknad

Organisation

Institutet för Näringslivsforskning IFN

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2020-12-31

Projektledare

Thomas Tangerås 

Involverade aktörer

Institutet för Näringslivsforskning IFN

Nya affärsmodeller i elnätet

Organisation

Sustainable Innovation

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-04-01

2020-03-31

Projektledare

Joachim Lindborg 

Involverade aktörer

Sustainable Innovation

Nya beräkningsverktyg för elnät under stor osäkerhet – med tillämpning mot isolationskoordinering och elkvalitet

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2022-06-30

Projektledare

Oscar Lennerhag 

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, STRI, Svenska Kraftnät, Vattenfall

Nya och förbättrade prognosstöd för elnätsbolag

Organisation

Expektra

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-01

2020-09-30

Projektledare

Niclas Ehn

Involverade aktörer

Nytt prognosstöd för resurseffektiv drift av elnät

Organisation

Expektra AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-08-15 

2020-02-28

Projektledare

Niclas Ehn 

Involverade aktörer

Ale El, Expektra, Kungliga Tekniska Högskolan, Sjogerstads El

Nätflexibla värmepumpar

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-09 

2018-12-31

Projektledare

Markus Lindahl 

Involverade aktörer

Nibe, NODA, Vattenfall, RISE

Nätstyrka Indikatorer och Utvärdering I Kraftelektronik-Dominerat Elkraftsystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-12-31

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB, ABB

On, off eller mittemellan i flerbostadshus

Organisation

Uppsala universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-09-01 

2019-12-31

Projektledare

Cajsa Bartusch 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, RISE, Uppsala universitet, Eksta Bostads, Ferroamp

Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet i lokal energilagring

Organisation

Uppsala universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-12-31

Projektledare

Maria Strömme 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola, Lunds universitet, Uppsala universitet

Planering och dimensionering av mikronät med upp till ett par tusen abonnenter

Organisation

Luleå tekniska universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-06-01

2020-12-31

Projektledare

Manuel Alvarez

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft, University of Hong Kong

Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion

Organisation

Umeå universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-07-01 

2020-06-30

Projektledare

Runar Brännlund 

Involverade aktörer

Umeå Universitet

Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs

Organisation

Uppsala universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2023-06-30

Projektledare

Cajsa Bartusch

Involverade aktörer

Bright Energy AB, Ellevio AB, Stockholms kommun, Uppsala Universitet

Prognostisering för styrning av lokalt batterilager

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-01-03 

2021-07-02

Projektledare

Patrik Ollas 

Involverade aktörer

RISE, Uppsala universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Herrljunga Elektriska AB, Trä- och Möbelföretagen och Cell Solar Nordic AB

Prosumenters roll i ett föränderligt elsystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-09-01 

2021-06-30

Projektledare

Erik Ahlgren 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Realtidsstyrning av Batterilager för Framtidens Flexibilitetsbehov

Organisation

Vattenfall

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-01

2022-07-29

Projektledare

Monica Löf

Involverade aktörer

Vattenfall, Boliden, Landskrona Energi

Redox förmedlade flödesbatterier med billiga och miljövänliga material

Organisation

Uppsala universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-12-31

Projektledare

Reza Younesi 

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Regional och lokal integration av el- och värmesystem via energilagring

Organisation

Uppsala universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2018-12-31

Projektledare

Magnus Åberg 

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Resilient Digital Sustainable Energy Transition (REDISET)

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2022-03-15

2025-03-14

Projektledare

Sonja Berlijn

Involverade aktörer

Resonant effektomvandling för energieffektiva och kompakta batteriladdare och energilager

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-12-01

2023-05-31

Projektledare

Hans-Peter Nee

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

SONDER - Service Optimization of Novel Distributed Energy Regions

Organisation

Luleå tekniska universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-17

2022-03-31

Projektledare

Valeriy Vyatkin

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, RISE, Acon

Smart och Robust Elinfrastruktur för Framtiden

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-12-01 

2020-12-31

Projektledare

Björn Laumert 

Involverade aktörer

Elbil2020, Fortum Värme, Svenska Kraftnät, Kungliga Tekniska Högskolan

Smarta Skydd

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2019-12-31

Projektledare

Lars Nordström 

Involverade aktörer

Ellevio, Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall

Smarta elnät – framtidens elnät för alla?

Organisation

Linköpings Universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-10-01 

2020-03-31

Projektledare

Harald Rohracher 

Involverade aktörer

Linköpings universitet

Smarta skydd - steg 2

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-01-22

2021-12-31

Projektledare

Lars Nordström

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Solbruket – Batterilager för ökad solelproduktion i det moderna lantbruket

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-12-31

Projektledare

Magdalena Boork 

Involverade aktörer

RISE, Vattenfall

Stokastiska modeller för framtidens smarta transmissionsnät

Organisation

Luleå tekniska universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2021-12-31

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft, Energiforsk

Styr- och skyddssystem för högspänd likströmsöverföring med programvara med öppen källkod

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-03-31

Projektledare

Staffan Norrga

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan, Svenska Kraftnät, RTE

Större tankar - Det samhällsekonomiskt lönsamma i att subventionera vätgastankstationers infrastruktu

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2021-12-31

Projektledare

Elinor Forsström

Involverade aktörer

Nilsson Energy AB, RISE AB

Systemintegrering för ökad förnybar elproduktion: organisatoriska möjligheter och hinder

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-01

2021-12-31

Projektledare

Niklas Fernqvist 

Involverade aktörer

RISE, Chalmers Tekniska Högskola AB

Ta Ledningen - Laddning

Organisation

FreeThem Generation AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-12-15

Projektledare

Claes Fredriksson 

Involverade aktörer

Akademiska Hus, FreeThem Generation, Specificate Innovation, Wallenstam

Tillämpning av "deep learning" metoder på stora datamängder i elkraftsystem

Organisation

Luleå tekniska universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2022-06-30

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, Chalmers Tekniska Högskola AB

Undersökning av modulära topologier för en STATCOM-enhet med utökad möjlighet för energiutbyte mellan fasbenen

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-10-02 

2019-10-01

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

ABB, Chalmers Tekniska Högskola

Utveckling och utvärdering av prognostiseringsmodeller för solel och elanvändning över tid och rum

Organisation

Uppsala universitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Projektledare

Joakim Munkhammar 

Involverade aktörer

Uppsala universitet, STUNS Energi

Utveckling och validering av ny energiaktör (LSO) och teknisk plattform för energitjänster (ESP)

Organisation

KIC InnoEnergy Sweden AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-11-30

Projektledare

Fredrik Billing 

Involverade aktörer

KIC InnoEnergy, Power2U

Vasakronans likströmsnät

Organisation

flera aktörer

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017

Projektledare

Vasakronan

Involverade aktörer

Vasakronan, E.ON, Galore Electro

Veckoplanering av vattenkraft i elsystem med stora volymer varierande elproduktion

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2020-12-31

Projektledare

Mikael Amelin 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall, Fortum

Värdeskapande affärer: Företagens entreprenöriella egenskaper och dess påverkan på det teknologiskta innovationssystemet

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-08-14 

2020-12-31

Projektledare

Niklas Fernqvist 

Involverade aktörer

RISE, Chalmers Tekniska Högskola AB

Värmegolv som effektreserv

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-30

Projektledare

Joachim Lindborg

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Sustainable innovation, Warmup Scandinavia

Vätgasproduktion för ellagring efter elnätsnytta och affärsmodeller

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-07-08

2022-06-30

Projektledare

Anna Tibbelin

Involverade aktörer

Mariestad ElectriVillage, VänerEnergi

VäxEL Växlande EffektregLering

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-04-30

Projektledare

Joachim Lindborg 

Involverade aktörer

ChargeStorm AB, Ferroamp, Ngenic, STUNS, Sustainable innovation, Upplands Energi

ZEHTC - Vätgasturbincenter med nollutsläpp

Organisation

Siemens Industrial Turbomachinery AB

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-11-01

2022-09-30

Projektledare