top of page
Projektbeskrivning

Projektet utgör andra delen av ett projekt fokuserat på utveckling av skyddsalgoritmer för distributionsnät med stor andel förnybar och distribuerade produktion (Smarta skydd). Denna andra del av projektet är fokuserad på teoretisk förfining av algoritmer för systemidentifikation av produktionsanläggningar anslutna på regionnätsnivå, typiskt distribuerad kraftproduktion från vind och vattenkraft.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Smarta skydd - steg 2

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-01-22

2021-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Lars Nordström

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Smarta skydd - steg 2

bottom of page