top of page
lampor2.png

Mätning, styrning, teknik och kontroll

DC konduktivitet i polyolefiner – Förbättrade kraftkondensatorer och högspänningskablar för en hållbar användning av elektrisk energi

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-04-30

Projektledare

Mikael Unge

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, NKT, Hitachi Energy

Program

Framtidens Elsystem

En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-09-30

Projektledare

Massimo Bongiorno

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Ett frekvensbaserat analysverktyg för att utvärdera stabilitetsmarginalen i omriktardominerade elkraftsystem för att förbättra integrationen av förnybara energikällor

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-03

2027-04-02

Projektledare

Mebtu Bihonegn Beza

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Program

Framtidens Elsystem

Integrerat datahanteringssystem (IDMS) för elnät/elbolag

Organisation

Affectus AB

Status

Pågående

Varaktighet

2022-01-01

2023-12-31

Projektledare

Peter Almström

Involverade aktörer

Program

SamspEL

Intelligent och multifunktionell styrning i framtida effektomvandlardominerade nät

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2027-04-30

Projektledare

Qianwen Xu

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Likspänningsomvandlare för HVDC-nät -- En facilitator för massiv förnybar energi

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Lösningar för styrning och hårdvara för likströmsnät som möjliggör hållbar expansion av förnybar el

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Perovskit/organiska tandemsolceller för framtidens elsystem

Organisation

Linköpings Universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Projektledare

Feng Gao

Involverade aktörer

Linköpings Universitet

Program

Framtidens Elsystem

Realtidövervakning och bedömning av rotorvinkelstabilitet

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-01-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Sampelet mellan Skyddsreläer och Nätbildande och Nätföljande Omvandlare

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2027-10-31

Projektledare

Nathaniel Taylor

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Styr- och skyddssystem för högspänd likströmsöverföring med programvara med öppen källkod

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-03-31

Projektledare

Staffan Norrga

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan, Svenska Kraftnät, RTE

Program

SamspEL

Utvärdering av den första facilitet för agrovoltaiksystem i Sverige för att jämföra kommersiellt tillgängliga agrovoltaikteknologier - MATRIX

Organisation

Mälardalens Universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-28

2027-12-31

Projektledare

Pietro Elia Campana

Involverade aktörer

Mälardalens Universitet

Program

Framtidens Elsystem

Vindkraft med spännings-, frekvensstöd och ö-drift: demonstration av nya metoder i verklig drift

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-01-31

Projektledare

Sara Fogelström

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Program

Framtidens Elsystem

Transdimo - Transienter för diagnostik och övervakning av kraftkomponenter

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Kommer snart

Varaktighet

2024-01-01

2026-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

ACES - Adaptiv Styrning av Energilager

Organisation

Metrum

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-09-10

2021-04-30

Projektledare

Ivan Löfgren

Involverade aktörer

Metrum, WSP, Embriq, Mincom, Fraunhofer, Insplorion, Ferroamp, Glava

Program

SamspEL

Avancerad visualisering av spänningsstabilitetsgränser och systemsskydd baserat på realtidsmätningar

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2021-06-30

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola, RISE, Svenska Kraftnät

Program

SamspEL

Cloud Socket

Organisation

Ochno

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-01

Projektledare

Olof Ermis 

Involverade aktörer

Ochno

Program

SamspEL

Distribuerade fjärranslutna mätare för aktiv estimering av nätparametrar i realtid för digitala elkraftssystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-03-04 

2021-10-31

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

ECOCORE: Efficiency enhancement of transformers and reactors for sustainable power system

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2022-12-31

Projektledare

Yuriy Serdyuk

Involverade aktörer

Chalmers, Fogelberg Consulting AB, KKM Kraftkvalitémätning AB, Transformer CageCores AB

Program

SamspEL

Elfordons påverkan på vågformsdistorsion i olika typer av lågspänningsnät

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2022-13-31

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Program

SamspEL

Ersättningströghet för ett kraftsystem dominerat av förnybara källor

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-07-01 

2019-06-30

Projektledare

Claes Urban Lundin

Involverade aktörer

Uppsala universitet, Vattenfall R&D, Energiforsk

Program

SamspEL

Högspänd likströmsbrytare till låg kostnad - HIBREAK

Organisation

SciBreak AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2018-12-31

Projektledare

Staffan Norrga 

Involverade aktörer

SCiBreak, Innoenergy, Svenska Kraftnät, KU Leuven

Program

SamspEL

Instabilitet och olinjär växelverkan i lågspänningsanläggningar med multipla aktiva omriktare

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2020-12-31

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Program

SamspEL

Integration av PMU-data i kontrolrummet

Organisation

GoalArt AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2017-09-30

Projektledare

Jan Eric Larsson 

Involverade aktörer

GoalArt

Program

SamspEL

Kontroll och stabilitet av maskade mikronät med kommunikationsfel

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2022-01-28

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Program

SamspEL

Kraftelektronikbaserad dc-transformatorer för havbaserat mellanspännings DC-nät!

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2022-12-31

Projektledare

Torbjörn Thiringer 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Program

SamspEL

Kraftförsörjning från topplinor

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-02

2023-06-30

Projektledare

Andreas Dernfalk

Involverade aktörer

Independent Insulation Group (I2G)

Program

SamspEL

LarGo! (Storskaligt införande och underhåll av applikationer i det smarta elnätet)

Organisation

Kungsliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-01-30

Projektledare

Henrik Sandberg 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

MATCHIT - Matching efficient demand and supply by incentivizing end-users in buildings

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-15

2020-11-30

Projektledare

Carlo Fischione 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Nya beräkningsverktyg för elnät under stor osäkerhet – med tillämpning mot isolationskoordinering och elkvalitet

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2022-06-30

Projektledare

Oscar Lennerhag 

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, STRI, Svenska Kraftnät, Vattenfall

Program

SamspEL

Nätstyrka Indikatorer och Utvärdering I Kraftelektronik-Dominerat Elkraftsystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-12-31

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB, ABB

Program

SamspEL

Resonant effektomvandling för energieffektiva och kompakta batteriladdare och energilager

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-12-01

2023-05-31

Projektledare

Hans-Peter Nee

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

SamspEL

Smarta Skydd

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2019-12-31

Projektledare

Lars Nordström 

Involverade aktörer

Ellevio, Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall

Program

SamspEL

Smarta skydd - steg 2

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-01-22

2021-12-31

Projektledare

Lars Nordström

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Program

SamspEL

Stokastiska modeller för framtidens smarta transmissionsnät

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2021-12-31

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft, Energiforsk

Program

SamspEL

Tillämpning av "deep learning" metoder på stora datamängder i elkraftsystem

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2022-06-30

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, Chalmers Tekniska Högskola AB

Program

SamspEL

Undersökning av modulära topologier för en STATCOM-enhet med utökad möjlighet för energiutbyte mellan fasbenen

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-10-02 

2019-10-01

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

ABB, Chalmers Tekniska Högskola

Program

SamspEL

bottom of page