top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utveckla, undersöka och demonstrera vindkraftens förmåga att vara en aktiv deltagare i att producera inte bara förnybar elektrisk effekt, utan också stödtjänster, till det svenska elnätet. Målet med projektet är att fler vindkraftverk och fler aktörer bidrar med stödtjänster till elnätet och att försörjningstryggheten hos det svenska elsystemet därmed ökar.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Projektet har som ambition att utveckla och undersöka och demonstrera vindkraftens förmåga att vara en aktiv deltagare i att producera inte bara förnybar elektrisk effekt, utan också stödtjänster, till det svenska elnätet. Detta ska ske på ett för elnätet stabilt sätt samt vara kostnadseffektivt för operatören och ägaren av vindkraftverken. Vidare skall de olika metoderna som utvecklas och provas i projektet vara stabila för både storskalig elkraftproduktion på svensk nivå såväl som för mindre elnät med en svag eller obefintlig anslutning till det stora kraftsystemet.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Målet med projektet är att fler vindkraftverk och fler aktörer bidrar med stödtjänster till elnätet och att försörjningstryggheten hos det svenska elsystemet därmed ökar. De stödtjänster som undersöks och demonstreras i projektet är olika former av frekvensreglering, spänningsstyrning och ö-drift.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Alla vindkraftsägare.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Vindkraft med spännings-, frekvensstöd och ö-drift: demonstration av nya metoder i verklig drift

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-01-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Projektledare

Sara Fogelström

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Webbplats

Medier
sladdar.png

Vindkraft med spännings-, frekvensstöd och ö-drift: demonstration av nya metoder i verklig drift

bottom of page