top of page
Projektbeskrivning

Projektet kommer att utveckla effektiva beräkningsverktyg som är lämpliga för elnät under stor osäkerhet. Tillämpningsområden kommer att vara i huvudsak isolationskoordinering och elkvalitet, då elektriska resonanser är grundläggande för dessa tillämpningsområden. Projektet kommer även att bygga upp erfarenhet kring vilka osäkerheter som uppstår till följd av förändringar i nätet, lasten och produktionen, samt hur dessa osäkerheter kan hanteras.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Nya beräkningsverktyg för elnät under stor osäkerhet – med tillämpning mot isolationskoordinering och elkvalitet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2022-06-30

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Projektledare

Oscar Lennerhag 

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, STRI, Svenska Kraftnät, Vattenfall

Webbplats

Medier
sladdar.png

Nya beräkningsverktyg för elnät under stor osäkerhet – med tillämpning mot isolationskoordinering och elkvalitet

bottom of page