top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att utforska användandet av öppen källkod inom HVDC-området. Specifikt föreslås en modell där öppen källkod används för de delar av styr- och skyddsprogramvaran som påverkar det externa beteendet hos utrustningen. Då kan samspelet mellan olika aktörer i HVDC-branschen effektiveras samtidigt som tillverkarna kan skydda sina intellektuella tillgångar.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Styr- och skyddssystem för högspänd likströmsöverföring med programvara med öppen källkod

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2020-10-01

2024-03-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Staffan Norrga

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan, Svenska Kraftnät, RTE

Webbplats

Medier
sladdar.png

Styr- och skyddssystem för högspänd likströmsöverföring med programvara med öppen källkod

bottom of page