top of page
Projektbeskrivning

Målsättning med projektet är att föreslå nya topologier for multinivås STATCOM-enheter, med en utökad förmåga att utbyta energi mellan fasbenen. På detta sätt underlättas driften vid de tillfällen när elnätet är osymmetriskt, och dessutom underlättas för anslutning av batterier för energilagring. Projektet kommer att undersöka alternativa modulära topologier för robust drift vid asymmetri i elnätet. Vidare fokuserar projektet på möjligheten att utrusta STATCOM-enheten med energilager, dvs batterier, för att stärka upp elnätet vid störningar. Förutom analytiska undersökningar kommer även simuleringar och verifierade experiment att utföras.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Undersökning av modulära topologier för en STATCOM-enhet med utökad möjlighet för energiutbyte mellan fasbenen

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-10-02 

2019-10-01

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

ABB, Chalmers Tekniska Högskola

Webbplats

Medier
sladdar.png

Undersökning av modulära topologier för en STATCOM-enhet med utökad möjlighet för energiutbyte mellan fasbenen

bottom of page