top of page
Projektbeskrivning

Projektet kommer att studera och kvantifiera förändringar i vågformsdistorsionen vid storskalig användning av elbilsladdning i olika typer av lågspänningsnät. En uppdelning kommer att göras mellan landsbygdsnät och stadsnät. Det kommer också att skiljas på elnät beroende på om lasten huvudsakligen består av hushåll eller kommersiell verksamhet. Det kommer att göras acceptansgränsberäkningar för att avgöra under vilka förhållanden i vilka typer av nät som vågformsdistorsion kan bli en begränsande faktor för anslutning av elbilsladdare.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Elfordons påverkan på vågformsdistorsion i olika typer av lågspänningsnät

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2022-13-31

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Elfordons påverkan på vågformsdistorsion i olika typer av lågspänningsnät

bottom of page