top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att dels utveckla nya skyddsfunktioner som kan hantera elektrotekniska utmaningar, t.ex. dubbelriktade effektflöden i elnätet, och dels IKT (Informations och kommunikationsteknik)-system och funktioner som gör skyddsfunktionerna anpassningsbara och kostnadseffektiva. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt, med ett antal anknytande mindre delprojekt som utförs av seniorforskare och forskningsingenjörer.

Sammanfattning

Projektnamn

Smarta Skydd

Program

SamspEL

Kategori

Mätning, styrning, teknik och kontroll

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2019-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Lars Nordström 

Involverade aktörer

Ellevio, Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Smarta Skydd

bottom of page