top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utveckla metoder för storskaligt införande och underhåll av applikationer i det smarta elnätet. De lösningar som tas fram inkluderar att garantera att stabilitet och prestanda i elnätet bibehålls när stödjande informationssystem parallellt används för såväl styrning och övervakning som för installation, konfiguration och uppdateringar av smarta applikationer. Projektet ingår i ett större projektpaket där de metoder som utvecklas i Sverige på KTH kommer att testas på testbäddar i Österrike (distributionssystmnivå) och Tyskland (kundnivå).

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

LarGo! (Storskaligt införande och underhåll av applikationer i det smarta elnätet)

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-01-30

Organisation

Kungsliga Tekniska högskolan

Projektledare

Henrik Sandberg 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

LarGo! (Storskaligt införande och underhåll av applikationer i det smarta elnätet)

bottom of page