top of page
Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att utveckla ett frekvensbaserat analysverktyg för att undersöka och bedöma stabiliteten i omriktardominerade elkraftsystem. Genom att dra full nytta av frekvenskaraktäristiken för sammankopplade delsystem, kan den föreslagna metoden förutsäga den övergripande systemstabiliteten vid olika nät-scenarier.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Utvecklingen av ett matematiskt verktyg kommer att kunna bidra genom att förutsäga och förbättra omriktar-dominerande elkraftsystem för att underlätta integrationen av förnybara energikällor.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Målet med detta projekt är att utveckla analytiska metoder för att undersöka och bedöma stabiliteten i omriktardominerade kraftsystem. Baserat på frekvensdomänmetoder kommer flera metoder att utvärderas, med målet att utvidga begreppet passivitet och att beakta den fulla frekvensegenskapen hos den enskilda omvandlarenheten. Det övergripande målet med projektet är att utveckla analytiska modeller och verktyg för att bedöma stabiliteten i omriktardominerade system både i lågfrekvensområdet (några Hz) och högfrekvensområdet (upp till kHz). Genom att fullt ut utnyttja frekvensegenskapen hos sammanlänkade delsystem kan den övergripande systemstabiliteten förutsägas. Detta ger viktig information för att underlätta integrationen av förnybara energikällor i kraftsystemet. Effektiviteten hos den föreslagna lösningen kommer att verifieras analytiskt, genom simulering och med en småskalig laboratorieuppsättning.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Samhället i stort
Omvandlartillverkare
Överförings- och distributionsystemoperatörer (TSO:er och DSO:er)
Energiföretag
Akademi och forskningsinstitutioner

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Ett frekvensbaserat analysverktyg för att utvärdera stabilitetsmarginalen i omriktardominerade elkraftsystem för att förbättra integrationen av förnybara energikällor

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-03

2027-04-02

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Projektledare

Mebtu Bihonegn Beza

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Webbplats

Medier
sladdar.png

Ett frekvensbaserat analysverktyg för att utvärdera stabilitetsmarginalen i omriktardominerade elkraftsystem för att förbättra integrationen av förnybara energikällor

bottom of page