top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utveckla en fullskalig DC-brytarmodul, som skulle kunna ingå som en av ett antal identiska delar i en verklig DC-brytare användbar i ett HVDC-nät. Modulen skall testas under realistiska omständigheter vid ett provningsinstitut för elkraftsutrustning. Utifrån resultaten ska kommersialiseringsstrategin för brytarsystemet uppdateras och verifieras.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Högspänd likströmsbrytare till låg kostnad - HIBREAK

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2018-12-31

Organisation

SciBreak AB

Projektledare

Staffan Norrga 

Involverade aktörer

SCiBreak, Innoenergy, Svenska Kraftnät, KU Leuven

Webbplats

Medier
sladdar.png

Högspänd likströmsbrytare till låg kostnad - HIBREAK

bottom of page