top of page
Projektbeskrivning

Målet projektet är att tillverka en prototyp av ett integrerat visualiserings- och systemskyddsverkyg för spänningsstabilitet i transmissionsnät. Prototypen ska kunna tillåta transmissionsnätsoperatören att minska transmissionssystemets tillförlitlighetsmarginaler (eng. TRM) med upp till 25 % med bibehållen tillförlitlighet. Avancerade metoder kommer att utvecklas för realtidsbedömning och visualisering av spänningsstabilitetsgränserna samt för att bestämma optimala kontrollåtgärder för att motverka spänningskollapser. De utvecklade metoderna kommer att valideras i laboratoriemiljö.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Avancerad visualisering av spänningsstabilitetsgränser och systemsskydd baserat på realtidsmätningar

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2021-06-30

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola, RISE, Svenska Kraftnät

Webbplats

Medier
sladdar.png

Avancerad visualisering av spänningsstabilitetsgränser och systemsskydd baserat på realtidsmätningar

bottom of page