top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utveckla förbättrade simuleringsmodeller för konduktivitet i polyolefiner. Med förbättrade isolationsmaterial kan man använda högre spänning i kablarna vilket ger lägre förluster. Det ger också högre energidensitet i kondensatorerna vilket ger kompaktare ventilhallar. De nya simuleringsmodellerna kommer att öka utvecklingshastighet och tillverkning av nya polyolefiner med lägre miljöpåverkan, samt förståelsen hur dessa fungerar som HVDC isolation.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Det här projektet bidrar till kunskap kring utmaningar kring energi överföring på långa avstånd. Två vitala komponenter i HVDC (högspänd likström) transmissionssystemet är: DC kraftkabel mellan likriktarstationerna, samt kraftkondensatorer som upptar en stor del av volymen i dessa stationer. HVDC kablar behövs för havsbaserad vindkraft; ju större vindkraftparker och desto längre ut till havs de ligger, desto kraftigare kablar krävs. Förbättrade isolationsmaterial bidrar till att högre spänning i kablarna kan användas vilket ger lägre förluster. Det ger också högre energidensitet i kondensatorerna vilket ger kompaktare ventilhallar, vilket är speciellt önskvärt till havs. Dessa komponenter är viktiga för omställningen till ett fossilfritt elektriskt nät.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara? 

Det här projektet kommer att utveckla förbättrade simuleringsmodeller för konduktivitet i polyolefiner, polymera isolationsmaterial som används HVDC kablar och kraftkondenstorer. De nya simuleringsmodellerna kommer att kunna bidra utvecklingshastighet och tillverkning av nya polyolefiner med lägre miljöpåverkan, samt förståelsen hur dessa fungerar som HVDC isolation.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat? 

HVDC-kabeltillverkare, Kraftkondensator tillverkare, Polyolefin leverantörer, Transmissionsnätsägare.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

DC konduktivitet i polyolefiner – Förbättrade kraftkondensatorer och högspänningskablar för en hållbar användning av elektrisk energi

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-04-30

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Mikael Unge

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, NKT, Hitachi Energy

Webbplats

Medier
sladdar.png

DC konduktivitet i polyolefiner – Förbättrade kraftkondensatorer och högspänningskablar för en hållbar användning av elektrisk energi

bottom of page