top of page
Projektbeskrivning

Huvudsyftet med projektet är att analysera och kvantifiera effekterna av kommunikationsfördröjning och -fel samt behov av styrnoggrannhet och stabilitet i ett maskat mikronät i en realtidssimulator. Ett annat syfte är att dimensionera energilagerbehovet för att stödja mikronätets stabilitet vid kommunikationsfel samt ge tillräcklig dödnätskapacitet. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt där samarbete med Aalborg Universitet också kommer att äga rum.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Kontroll och stabilitet av maskade mikronät med kommunikationsfel

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2022-01-28

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Webbplats

Medier
sladdar.png

Kontroll och stabilitet av maskade mikronät med kommunikationsfel

bottom of page