top of page
Projektbeskrivning

Med minskad synkrongenerering och ökad andel uppkopplade enheter som använder kraftelektronik, t.ex. solceller, vindkraftverk och HVDC stationer blir det problematiskt att äldre indikatorer så som kortslutningskapacitet och tröghetskonstanter fortfarande appliceras direkt. Projektet avser att omvärdera redan befintliga äldre indikatorer, och föreslå nya indikatorer, för att utvärdera nätstyrkan i ett elsystem om är dominerat av kraftelektronik. Energimyndigheten bedömer att projektet tar sig an en viktig utmaning för elsystemet och kan bidra med ökad förståelse för nätstyrkan.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Nätstyrka Indikatorer och Utvärdering I Kraftelektronik-Dominerat Elkraftsystem

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-12-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB, ABB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Nätstyrka Indikatorer och Utvärdering I Kraftelektronik-Dominerat Elkraftsystem

bottom of page