top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att utveckla en prototyp för ett smart elnät med USB-C anslutna enheter och batterier. Den tekniska plattformen som ska tas fram består av en distribuerad USB-C infrastruktur med ett 30-tal USB-C portar. Dessa USB-C portar övervakas och styrs sedan via en molntjänst och en webapplikation används för att interagera med systemet. Till systemet kopplas sedan olika USB-C produkter såsom batterier, bärbara datorer, mobiltelefon, solpaneler, en stor andel LED-lampor och annan elektrisk utrustning. Inom USB-C infrastrukturen används likström och enheter kan både plocka ut och ge tillbaka el inom detta lokala elnä

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Cloud Socket

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-01

Organisation

Ochno

Projektledare

Olof Ermis 

Involverade aktörer

Ochno

Webbplats

Medier
sladdar.png

Cloud Socket

bottom of page