top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utveckla, testa och utvärdera ett ramverk för ett tillförlitligt, effektivt och socialt acceptabelt elnät med distribuerad generering och lagring av energi. Projektet undersöker vilken typ av automatisering, och vilka ekonomiska och sociala incitament som är acceptabla och effektiva för att främja matchning mellan utbud och efterfrågan hos slutanvändare av el. Det ramverk som tas fram utvärderas först i mindre skala på laboratorienivå för att sedan implementeras i ett fältlaboratorium "Power Matching City" i Nederländerna och Sverige.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

MATCHIT - Matching efficient demand and supply by incentivizing end-users in buildings

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-15

2020-11-30

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Carlo Fischione 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

MATCHIT - Matching efficient demand and supply by incentivizing end-users in buildings

bottom of page