top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utnyttja AI och djup förstärkningsinlärning, för att uppnå adaptiv och multifunktionell reglering av omvandlare, för att säkra hållbara elnät med en hög andel förnybar energi.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Elkraftnät genomgår nu ett paradigmskift mot en betydande integration av förnybara energikällor genom deras effektomvandlare. Men den höga andelen förnybar energi och effektomvandlare ger upphov till nya stabilitetsproblem med spänningsfluktuationer, frekvensavvikelse och lägre regleringsmöjligheter, vilket kommer att skada säkerheten för elförsörjningen avsevärt.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Vårt projekt syftar till att hantera ovanstående utmaningar genom att använda AI och djup förstärkningsinlärning för att uppnå adaptiv och multifunktionell kontroll av omvandlare. Målet är att säkra hållbara elnät med en hög andel förnybar energi.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Ägare/operatörer av elnät samt företag som tillverkar effektomvandlare

Sammanfattning

Projektnamn

Intelligent och multifunktionell styrning i framtida effektomvandlardominerade nät

Program

Framtidens Elsystem

Kategori

Mätning, styrning, teknik och kontroll

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2027-04-30

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Qianwen Xu

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Intelligent och multifunktionell styrning i framtida effektomvandlardominerade nät

bottom of page