top of page
Projektbeskrivning

Projektet kommer att flytta fram forskningsfronten vad gäller vågsformsdistorsion i anläggningar med flera aktiva kraftelektroniska omriktare. Inriktningen av projektet är framförallt olinjära fenomen och risken för instabilitet i lågspänningsanläggningar, då det kommer att utföras experiment i labbmiljö samt i ett mikronät under ödrift. Det kommer att utföras simuleringar för att reproducera och förklara resultat från experiment och det kommer att utvecklas metoder för att kunna upptäcka och kvantifiera olinjär växelverkan.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Instabilitet och olinjär växelverkan i lågspänningsanläggningar med multipla aktiva omriktare

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2020-12-31

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Instabilitet och olinjär växelverkan i lågspänningsanläggningar med multipla aktiva omriktare

bottom of page