top of page
Projektbeskrivning

I projektet kommer nya avancerade signalbehandlingsmetoder, som går under samlingsnamnet ”deep learning”, att tillämpas på stora mängder mätdata (”big data”) av spänning och ström i elkraftsystem. Med utgångspunkt från två olika specifika tillämpningar är syftet att hitta orsaken till störningar. Projektet är ett samarbete mellan signalbehandlings- och elkraftforskare.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Tillämpning av "deep learning" metoder på stora datamängder i elkraftsystem

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2022-06-30

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, Chalmers Tekniska Högskola AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Tillämpning av "deep learning" metoder på stora datamängder i elkraftsystem

bottom of page